การจัดเวทีประชาคมอำเภอพิปูน ปี2550

 การจัดการรู้ สู่ความสำเร็จ 

             จากการจัดเวทีประชาคมการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 อำเภอพิปูน ในปี 2550 จำนวน 17 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 เวที ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2550 กศน.พิปูน ในฐานะเลขาของโครงการฯ ได้ประสานงานภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนของปกครองอำเภอพิปูน เกษตรอำเภอพิปูน พัฒนาชุมชนอำเภอพิปูน สาธารณสุขอำเภอพิปูน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอพิปูน ซึ่งในการร่วมกันจัดเวทีประชาคมดังกล่าวเครือข่ายต่าง ๆ  ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการลงพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับครัวเรือน และเพื่อให้สามารถชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล      

        แผนการจัดเวทีประชาคมการจัดการความรู้ในแต่ละหมู่บ้านของอำเภอพิปูนมีแนวทางดำเนินการ 4 เวที คือ

        เวที่ที่ 1 เป็นการวิเคราะห์แผนชุมชน เพื่อให้ชุมชนรู้จักตนเอง รู้จักสังคม

        เวทีที่ 2 เมื่อชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาของตนเอง ชุมชน สังคม และความต้องการของชุมชน

        เวทีที่ 3 ชุมชนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

        เวทีที่ 4 ชุมชนได้ร่วมกันคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน บนพื้นฐานความพร้อมของชุมชน ตามศักยภาพ  ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

        ผลการจัดเวทีประชาคมการจัดการความรู้                         

        ชุมชนได้ร่วมกันคิดในเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน บนพื้นฐานความพร้อมของชุมชน ตามศักยภาพ  ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อให้สามารถสรุปได้ว่าชุมชนต้องการอาชีพเสริมใดบ้างเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำน้ำยาล้างจาน การผลิตสร้อยคอจากลูกปัดและคลิสตัล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 121040
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูนงเมืองคอน
เขียนเมื่อ Sat Sep 08 2007 16:52:18 GMT+0700 (ICT)
นำ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย มาฝากเพื่อการ ลปรร.ครับ
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า