โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Programming Management)

 e-OPM, e-Government, Office Automation, e-Office 

พลานุภาพแห่งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรมด้านซอฟแวร์ ที่ประสานกันอย่างกลมกลืน ก่อให้เกิดโลกาภิวัตณ์ยุคใหม่ ที่ทำให้สนามแข่งขันแบนราบลง อยู่ในระนาบเดียวกัน อาจพูดได้ว่ากำแพงขวางกั้นระหว่างผู้คนบนโลกได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นยุคที่ปัจเจกบุคคลมีอำนาจในการแข่งขันมากขึ้นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกาภิวัฒน์ 3.0 (เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา)

 • รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ ประการสำคัญจะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน ผลพลอยได้ที่สำคัญที่จะได้รับคือ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่มีมากขึ้นในกระบวนการทำงานของระบบราชการ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล และประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอกเวลาจึงคาดว่าจะนำไปสู่การลดคอร์รัปชันได้ในที่สุด
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หรือ สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายในการจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตให้บุคลากรในองค์กร สามารถทำงานจาก ระยะไกล หรือ ในตำแหน่งใดๆในสำนักงานได้โดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ทำงานของพนักงาน ผู้นั้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกลับได้ลอดเวลา
 • โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Programming Management) ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม PHP โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วยระบบบริหารดังนี้
 1. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน (e-account)
 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
 3. ระบบจองห้องประชุม (e-booking-room)
 4. ระบบจองรถส่วนกลาง (e-booking-car)
 5. ระบบบริหารโครงสร้างองค์กร (e-organization)
 6. ระบบยื่นใบลา (e-leave)
 7. ระบบฝากข้อความ (e-messenger)
 8. ระบบสถิติการใช้งาน (e-statistic)
 9. ระบบมอบหมายและติดตามงาน (e-entrust2follow-up) อยู่ระหว่างดำเนินการ
 10. ระบบนัดหมาย (e-schedule) อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม e-Office Programming Management System Version 2.1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): e-government e-office office automation e-opm kmloei 
 หมายเลขบันทึก: 118061
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 88  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Sun Sep 16 2007 22:30:46 GMT+0700 (ICT)

โปรแกรมบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  ผมได้พัฒนาภายใต้แนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยดังนี้

++|security concepts relating to information

 1. Confidentiality    : ความลับ
 2. Integrity               : ความถูกต้อง
 3. Availability          : ความสามารถในการให้บริการ

++|security concepts relating to people

 1. Authentication    : การพิสูจน์ตัวตน
 2. Authorization      : สิทธิ์การใช้งาน หรือ การเข้าถึง
 3. nonrepudiation   : ไม่สามารถปฏิเสธการกระทำได้

 

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Sun Sep 16 2007 22:42:20 GMT+0700 (ICT)

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

 เป็นระบบที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  ด้วยเหตุผลเพื่อรักษาระดับความสำคัญของข้อมูลไว้ ซึ่งผู้อัพโหลดคือเจ้าหน้าที่โอนเงินเดือน โดยใช้ไฟล์เดียวกับที่ทำบัญชีส่งให้ธนาคาร  ผมตัดสินใจเลือกใช้วิธี  File Management ด้วย โปรแกรม PHP  ในรูปแบบไฟล์  Text (Tab delimited) (*.txt)

ซึ่งเป็นไฟล์ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปเทกส์ไฟล์  มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ข้อมูลในแต่ละบรรทัดหมายถึง เรคคอร์ด  (Record)
 2. ข้อมูลที่อยู่บรรทัดแรกสุดหมายถึง ชื่อฟิลด์(Field) หรือ ส่วนหัว(Header)
 3. ในแต่ละฟิลด์(Field) แยกออกจากกันด้วยเครื่องหมาย แท็ป(Tap) แทนรหัสคำสั่งด้วยเครื่องหมาย “\t”
 4. การขึ้นบรรทัดใหม่จะแทนรหัสคำสั่งด้วยเครื่องหมาย “\n”
 5. ไฟล์ชนิดนี้สร้างขึ้นมาจากการส่งออก(Export) จากโปรแกรมฐานข้อมูล Access, Excel, FoxPro, MySQL ฯลฯ สามารถเปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรม Text Editor เช่น Notepad, ms-word, EditPlus ฯลฯ

 

bunpot
เขียนเมื่อ Sun Sep 16 2007 22:44:08 GMT+0700 (ICT)

ผมกำลังทำ eoffice online อยู่ครับ

ถ้ายังไงเดี๋ยวขอคำแนะนำหน่อยนะครับ

 ขอบคุณครับ

 

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Tue Sep 18 2007 10:04:00 GMT+0700 (ICT)
ระบบงานสารบรรณ
 1. ระบบค้นหาและติดตามหนังสือ
 2. เก็บหนังสือไว้ในโฟล์เดอร์ของปี (2549, 2550, ..) นั้น ๆ  โดยดูจากปี ของวันที่ส่งหนังสือ (update)
 3. ไม่มีการลบหนังสือ  แต่ใช้การยกเลิก(ข้อมูลยังอยู่ แต่ไฟล์ที่ส่งมาด้วยจะถูกลบทิ้งเพื่อประหยัดเนื้อที่ server) ยกเลิกแล้วเอากลับคืนไม่ได้ต้องส่งใหม่เท่านั้น
y2k
IP: xxx.26.174.125
เขียนเมื่อ Mon Oct 22 2007 00:26:53 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตนำโปรแกรมไปใช้นะค่ะ 

ขอบคุณมากค่ะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Mon Oct 22 2007 00:45:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ... ท่านมณฑล

 • ขออนุญาตทดลองใช้ครับ
 • แต่ ... ทำไมผมดาวน์โหลดมิได้ ก็ไม่ทราบครับ

ขอบคุณครับ

 

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Mon Oct 22 2007 10:21:34 GMT+0700 (ICT)
server ผมดาวน์อยู่พรุ่งนี้ (23 ต.ค.) ถึงจะใช้งานได้ตามปกติครับผม
นฤพล
IP: xxx.24.237.0
เขียนเมื่อ Tue Nov 27 2007 17:11:26 GMT+0700 (ICT)
อยากทราบวิธีการติดตั้ง โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็คทรอนิคครับ ไม่ทราบว่าจะเริ่มติดตั้งยังไงดี
ขอบคุณมากครับ
มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Sat Dec 01 2007 05:30:11 GMT+0700 (ICT)

1. upload e-office ไปไว้ที่ root ของเว็บไซต์

2. ติดตั้งฐานข้อมูลผ่าน phpmyadmin จากไฟล์  e-office.sql

3. แก้ไขค่ารหัสให้ตรงกับ server ของท่านที่ config.inc.php

 

ลองดูก่อนนะ

ไว้ผมมีเวลาอีกนิดผมจะเขียนให้ละเอียดเป็นคู่มือเลยนะครับ 

ราชวัลลภ ลำพูน
IP: xxx.113.17.175
เขียนเมื่อ Mon Jan 14 2008 15:02:46 GMT+0700 (ICT)
ขออนุญาตนำโค๊ดไปศึกษาน่ะครับ
ครูบ้านนอก
IP: xxx.27.134.143
เขียนเมื่อ Wed Feb 06 2008 09:24:25 GMT+0700 (ICT)

คือผมได้ลองติดตั้งอะไรแล้ว แต่พอเข้าหน้าของ ผู้ดูแลระบบคือใส่ ชื่อและรหัสผ่านของadmin แต่เห็นมันเด้งออกอ่ะครับ ต้องแก้ตรงใหนหรือเปล่าครับผม ส่วนของโปรแกรมขอบคุณมากๆๆ ครับผม

และถ้าจะเปลี่ยนระหัสต้องไปตรงใหนอ่ะ

http://202.143.161.126/bts/e-office

ของผมติดตั้งเสร็จแล้ว พอล็อคอินเข้าไป มันเป็นภาษา ????? หมดเลยอ่ะคับแก้
IP: xxx.185.68.131
เขียนเมื่อ Tue Feb 19 2008 15:06:52 GMT+0700 (ICT)
ของผมติดตั้งเสร็จแล้ว พอล็อคอินเข้าไป มันเป็นภาษา ????? หมดเลยอ่ะคับแก้ที่ตรงไหนคับ ให้มันเป็นภาษาไทย อ่ะคับ
มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Mon Feb 25 2008 05:28:46 GMT+0700 (ICT)

 

 1. ระบบที่เด้งออกหรือว่าค้างอยู่ที่การอ่านไฟล์  login_check.php เกิดจาก server ใช้ PHP เวอร์ชั่น 5 ต้องเปิดระบบ session ก่อน
 2. ภาษา ????  เกิดจากระบบของ phpMyAdmin  อ่านรายละเอียดที่นี่นะครับ

http://www.ban-ict.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28#70

วันทะนา
IP: xxx.1.7.12
เขียนเมื่อ Mon Mar 10 2008 09:43:44 GMT+0700 (ICT)

เปิดขึ้นมาหน้าขาวมีเฉพาะข้อความนี้นะคะม่ทราบว่าผิดพลาดตรงใหนคะ

เกิดความขัดข้องบางประการ    ข อ อ ภั ย    ในความไม่สะดวก

...

 

 

 

 

 


 

ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Wed Mar 12 2008 14:13:31 GMT+0700 (ICT)

ตั้งค่าในไฟล์  config.inc.php

ให้ตรงกับ phpmyadmin ที่เปิดฐานข้อมูล

$dbuser = "root" ;        // ชื่อผู้ใช้เข้า phpmyadmin
$dbpass = "xx" ;                // password ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$db = "e-office" ;            // ชื่อฐานข้อมูล

 

sanan
IP: xxx.19.121.42
เขียนเมื่อ Thu Jun 05 2008 15:52:06 GMT+0700 (ICT)

"ระบบที่เด้งออกหรือว่าค้างอยู่ที่การอ่านไฟล์ login_check.php เกิดจาก server ใช้ PHP เวอร์ชั่น 5 ต้องเปิดระบบ session ก่อน"

ขอรบกวนวิธีปิดระบบ session ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Thu Jun 19 2008 23:57:15 GMT+0700 (ICT)

วิธีเปิดระบบ​ session

1. ถ้าเช่า server เขาก็บอกให้ผู้ที่ดูแล server แก้ไขให้ 555

2. ถ้าทำ server เองไปแก้ไฟล์ php.ini ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนลองหาดูนะครับ

ประมาณ

session.use_cookies = 1

session.auto_start = 0

sanan
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jun 25 2008 15:25:18 GMT+0700 (ICT)

"2. ถ้าทำ server เองไปแก้ไฟล์ php.ini ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนลองหาดูนะครับ

ประมาณ

session.use_cookies = 1

session.auto_start = 0"

-----------------------------------------------------

ผมใช้ Linuxsis 5.5.5 เป็น server ครับ

แก้ /ect/php.ini เป็น

session.use_cookies = 1

session.auto_start = 0 แล้ว

เข้าหน้า login admin เป็นหน้าขาว เหมือนเดิมครับ

แก้ตรงใหนอีกครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับคำตอบ

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Fri Jul 18 2008 09:38:38 GMT+0700 (ICT)

Linuxsis 5.5.5

เปลี่ยน php5 เป็น php4 ง่ายกว่ามั้ย เพราะผมเคยให้พี่ที่พิจิตรแก้ไขได้แล้ว แต่โทรถามพี่เขาแล้วเขาลืมวิธีทำ สำหรับผมยังไม่มีคำตอบในตอนนี้

เรื่องหน้าขาว เกิดได้หลายกรณี

1. แรกคือ php5

2. ฐานข้อมูลไม่มี หรือมองไม่เห็น

3. สคริปใน php (ถ้ามีการแก้ไข) การเปิด - ปิดแท็บของคำสั่งไม่ครบก็ทำให้หน้าขาวได้

ลองดูนะครับ

ถ้ามีคำตอบเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

noi
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Jul 27 2008 09:05:28 GMT+0700 (ICT)

ผมติดตั้งได้แล้ว

แต่โปรแกรมอ่านภาษาไทยไม่ได้ครับ

ไม่ใช่????????นะครับ แต่ป็นตัวที่อ่านไม่ได้ใจความทั้งทุกหน้าครับ

แก้ยังไงบ้าง

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

korn
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 07 2008 06:16:47 GMT+0700 (ICT)

server ของ สพฐ. school.obec.go.th/...... ใช้ได้หรือเปล่าครับ

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Sun Aug 10 2008 06:08:40 GMT+0700 (ICT)
 • school.obec.go.th ถ้าเขาให้ใช้ฐานข้อมูลผ่าน phpMyAdmin ได้ก็ OK อีกอย่างขอเป็น php4 นะครับ
 • สำหรับภาษาไทย ????????????????? อ่านที่นี่ครับ http://gotoknow.org/blog/e-opm/198854
ฉัตรชัย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 13 2008 14:18:31 GMT+0700 (ICT)

สนใจมากเช่นเดียวกันครับ...dookdk@yahoo.com ขอทดลองใช้หน่อยครับ

วรวุฒิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Sep 12 2008 11:11:06 GMT+0700 (ICT)

เพิ่งผ่านเข้ามาครับ ขอไปทดลองเล้นบ้างได้ไหมครับ voravut91@hotmail.com ครับ

กันต์
IP: xxx.27.229.174
เขียนเมื่อ Sat Nov 01 2008 18:26:10 GMT+0700 (ICT)

** ถ้าไม่มีรายชื่อขึ้น คุณต้องไปเพิ่มบุคลากรที่เป็นลูกจ้างก่อน (employee)

ไม่เข้าใจว่าต้องเพิ่มตรงส่วนใหญ่ ถึงจะสามารถเรียกพนักงานขึ้นมาครับ อยากได้โค๊ดเต็ม ๆมากครับ ลองใช้ดูแล้วน่าสนใจมากครับ ขอบคุณน่ะครับ

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Sun Nov 02 2008 10:39:52 GMT+0700 (ICT)

** ​ถ้า​ไม่​มีรายชื่อขึ้น​ ​คุณ​ต้อง​ไปเพิ่มบุคลากรที่​เป็น​ลูกจ้างก่อน​ (employee)

ใช้เฉพาะในเรื่องของระบบจองรถยนต์ + ห้องประชุม เท่านั้นครับ

code ที่ให้ถ้ามีการแก้ bug ผมจะ upload ไว้ตลอดนะครับ หรือถ้ามีเล็ก ๆ น้อยก็จะโพสแจ้งไว้

ในเรื่องของฐานข้อมูลคิดว่านิ่งแล้ว

กันต์
IP: xxx.47.38.39
เขียนเมื่อ Tue Nov 04 2008 13:40:13 GMT+0700 (ICT)

พนักงานขับรถผู้รับทราบ / ปฏิบัติจัดเตรียมรถ

ข้อความดังกล่าวรอการอนุมัติ พนักงานรับผิดชอบไม่ขึ้นครับ สำหรับส่วนของ booking_list.php ได้ทำการตรวจสอบ database และเพิ่ม (employee) ก็ไม่ขึ้น

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Mon Nov 17 2008 11:29:38 GMT+0700 (ICT)

แก้ปัญหา host ที่ใช้ PHP5

1. แก้ไขไฟล์ php.ini ตามนี้

register_globals = On

register_argc_argv = On

magic_quotes_gpc = On

output_buffering = 4096

session.cookie_path = /

2. restrat apacha

ลองดูนะครับ

ได้จาก สพท.ระยอง เขต 2 (น้องปอง z_masterword@hotmail.com)

ขอบคุณมาก

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Tue Nov 18 2008 12:25:22 GMT+0700 (ICT)

Host ที่ใช้ php-4.3.9-3.22.4 , mysql-4.1.20-2.RHEL4.1

แก้ไขไฟล์ php.ini

register_globals = On

จะมีอยู่ 2 บรรทัด

krumat
IP: xxx.47.79.225
เขียนเมื่อ Thu Nov 20 2008 18:36:43 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม e-Office Programming Management System Version 2.1

-ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ ช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ

kannaphob
IP: xxx.26.64.165
เขียนเมื่อ Tue Nov 25 2008 14:22:49 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม e-Office Programming Management System Version 2.1

-ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ ช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ

nad
IP: xxx.121.181.213
เขียนเมื่อ Tue Nov 25 2008 21:12:03 GMT+0700 (ICT)

อยากทำโปรเจคเกี่ยวกับ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะ

คัยมีความรู้ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยนะค่ะ

nad
IP: xxx.121.181.127
เขียนเมื่อ Wed Nov 26 2008 14:52:49 GMT+0700 (ICT)

คัยมีความรู้ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

อยากจะทำโปรเจคเกี่ยวกับสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

com
IP: xxx.123.22.4
เขียนเมื่อ Thu Nov 27 2008 15:16:52 GMT+0700 (ICT)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) รับหนังสือไม่ได้

แต่ทำหนังสือส่งได้ รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับ

kannaphob
IP: xxx.26.66.202
เขียนเมื่อ Fri Nov 28 2008 16:10:40 GMT+0700 (ICT)

ใช้ username=admin และ password=admin เข้าใช้งาน แต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยครับ

e-filling มีทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง แต่ไม่มีเมนูส่งหนังสือ

มันไม่มีเมนูสำหรับผู้ดูแลระบบครับ V2008.1

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Sun Nov 30 2008 06:48:28 GMT+0700 (ICT)

ปัจจุบันเป็น e-office_v2.1

kannaphob - ที่เว็บไซต์ loeione.net มีปัญหาเรื่องโดเมนเนมครับบางครั้งก็หลุดไปเฉย ๆ ลองดูอีกทีครับ V2008.1 มี bug เยอะมากครับลองเปลี่ยนเป็นตัวปัจจุบัน

nad, com - ผมกำลังทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ skype หรือ msn ได้ครับ ส่วนเรื่องรับ - ส่งหนังสือมีเงื่อนไขอย่างงี้

1. หนังสือส่งจากหน่วยงานได้ จะรับเองไม่ได้

2. ส่งแล้วสามารถแก้ไขได้ครับ ถ้าผู้รับยังไม่ลงทะเบียนรับหนังสือ (ตรงนี้ไม่มีการลบหนังสือ แต่จะเป็นการยกเลิกหนังสือฉบับนี้ ปัญหาอยู่ที่ถ้าผู้รับลงทะเบียนรับหนังสือแล้วแต่เราจะยกเลิก น่าจะทำระบบติดตามแจ้งไปยังผู้รับให้รู้ว่าหนังสือฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว)

++ อีกนั้นแหละรับหนังสือไปปฎิบัติแล้ว กลับมาดูอีกที อ้าว! ยกเลิกหนังสือนี้ไปแล้ว (ทำงานกันประสาอะไรวะ) ผมว่าก่อนส่งหนังสือต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดีที่สุด

3. admin ทำได้ทุกอย่างครับ แต่ถ้าเป็น user จะส่งหนังสือไม่ได้ต้องไปกำหนดสิทธิให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (เลือกเมนูบริหารองค์กร - ค้นหาบุคลากร - แก้ไขบุคลากรคนนั้น - กำหนดสิทธิ)

skype = mt.promsanthie@gmail.com

msn = mt_ikob@yahoo.com

เลอเกียรติ
IP: xxx.47.151.112
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 09:50:55 GMT+0700 (ICT)

ผมดาวน์โหลดไปลงใน linuxSIS 5.5 Final

สร้าง db เป็น e-office และดั้มฐานข้อมูลจาก sql ที่มีมาให้(เพื่อไปปรับภายหลัง)

เรียกโปรแกรมขึ้นมาได้ ล็อกอินเข้าด้วย admin , admin เข้าได้ แต่หน้าขาว

ไม่มีอะไรเลย

เข้าใจว่า...น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ php หรือ Mysql อะไรหรือเปล่า

ช่วยด้วยครับ

อยากได้ยาแก้ไอครับ

ขอบคุณล่วงหน้า

อยากหาระบบ E-Office มาใช้งาน แต่ก็หายากเหลือเกิน

แนะนำหน่อยครับ

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 20:26:39 GMT+0700 (ICT)

วิธีแก้อยู่หน้าแรก เป็นปัญหาเกี่ยวกับ php5

http://gotoknow.org/blog/e-opm/118061?page=1

LiNKS
IP: xxx.175.72.66
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 10:34:59 GMT+0700 (ICT)

Download ไม่ได้ครับ รบกวน Repost ทีครับท่าน

ด้วยความเคารพ

Pirom
IP: xxx.128.101.159
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 20:23:28 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ครับ อยากได้มากครับบ

i.frog
IP: xxx.26.209.20
เขียนเมื่อ Sun Mar 29 2009 22:40:52 GMT+0700 (ICT)

http://www.loeione.net/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=38

ดาวน์โหลดได้ปกตินะครับ

นาย สมบูรณ์ โก๋ สนมฉ่ำ
เขียนเมื่อ Wed May 13 2009 22:16:09 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากๆๆๆนะครับน้องกบ

อต1

Anonymous Anonymous
เขียนเมื่อ Sat May 16 2009 09:52:11 GMT+0700 (ICT)

ขอlinkโหลดด้วยครับโหลดไม่ได้

สมเกียรติ
IP: xxx.147.0.44
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 12:05:16 GMT+0700 (ICT)

โหลด e-office มาแล้ว ติดตั้งยังไงครับขอบคุณครับ

oop
เขียนเมื่อ Tue Jul 07 2009 22:12:07 GMT+0700 (ICT)

ผมกำลังสนใจพัฒนาระบบแนวนี้เหมือนกันครับ ใช้ php ajax framework

ครูดอย
IP: xxx.172.90.72
เขียนเมื่อ Thu Jul 09 2009 20:07:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ จะลองเอาไปใช้ดูที่โรงเรียน

อบต.บ้านหินโงม
IP: xxx.175.111.28
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 11:48:28 GMT+0700 (ICT)

ขอโปรแกรม e-Office ด้วยค่ะ

ktum
IP: xxx.143.171.227
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 20:41:19 GMT+0700 (ICT)

ทดองใช้และแก้ตามแล้วยังไม่ผ่านครับ ขอความอนุเคราะห์แก้ให้ด้วยครับ

http://202.143.171.227/e-office

สรนัย ศรศาสตร์
IP: xxx.68.150.188
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 15:46:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

พอดีดูงานด้านนี้อยู่ครับเลยอยากขอความรู้เพราะอยากนำไปพัฒนา

องกร บ้างยังไงรบกวนติดต่อกลับด้วยนะครับ

i.forg
IP: xxx.143.139.178
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:08:23 GMT+0700 (ICT)

ทดองใช้และแก้ตามแล้วยังไม่ผ่านครับ ขอความอนุเคราะห์แก้ให้ด้วยครับ

http://202.143.171.227/e-office

แก้ไขที่ไฟล์ config.inc.php ให้ตรงกับ server ด้วยครับ

wit
IP: xxx.7.170.14
เขียนเมื่อ Thu Jan 28 2010 21:26:39 GMT+0700 (ICT)

จะแก้รหัสผ่านของแอดมินต้องแก้ที่ไหนครับ

kon
IP: xxx.143.148.34
เขียนเมื่อ Mon Feb 08 2010 11:02:43 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนอาจารย์ถามหน่ยครับ

จากที่ทดสอบใน appser 2.4a ไม่มีปัญหาครับ แต่พอนำมาลงกับ host จริง

มีปัญหาครับ คือพอนำข้อมูลนำไปใส่ ใน server แล้ว เรียก ie จะแสดง ข้อความดังนี้ครับ

Invalid query: Unknown system variable 'names' ( ทดสอบโดยใส่ ฐานข้อมูลหรือไม่ใส่ก็แสดงแบบเดียวกันครับ)

host ผมใช้ Freebsd 6.3

PHP 4.4.8

IP: xxx.7.171.80
เขียนเมื่อ Tue Mar 02 2010 16:41:40 GMT+0700 (ICT)

พี่คับโปรแกรมมันเปิดยังไงคับ

IP: xxx.174.121.201
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 11:43:13 GMT+0700 (ICT)

พี่คับ โปรแกรม เรา จะเอาไปใช้ยังไงคับ ใช้ ไม่ เปน พึ่ง หัด คับ รบกวนสอนผมทีคับ

wom
IP: xxx.121.187.101
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 23:12:07 GMT+0700 (ICT)

โปรแกรมโหลดไม่ได้ึครับ ช่วยอับใหม่ให้ที

หรือใครที่มีช่วยส่งให้ผมที ทางเมลย์ก็ได้

ผมยากได้ไปศึกษาครับ

ขอบคุณครับ

wom
IP: xxx.121.183.233
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 23:14:07 GMT+0700 (ICT)

ทางเมลย์นี้นะครับ thaiuse@hotmail.com

เมื่อกี้ลืมโพส

wom
IP: xxx.122.227.32
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 23:30:52 GMT+0700 (ICT)

ทางเมลย์นี้นะครับ thaiuse@hotmail.com

เมื่อกี้ลืมโพส

wom
IP: xxx.122.227.32
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 23:31:54 GMT+0700 (ICT)

thai_use@hotmail.com

เมลย์นี้นะครับ พอดีพิมพ์ผิด

suchdons
IP: xxx.67.231.40
เขียนเมื่อ Wed Apr 07 2010 09:23:12 GMT+0700 (ICT)

โปรแกรมผมได้โหลดเรียบร้อยแล้วครับ

แต่ผมติดตั้งไม่เป็น (มือใหม่หัดขับ) พอมีคู่มือฉบับรูปภาพประกอบ

การติดตั้งมัยคับ ขอความอนุเคราะห์ด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ

wom
IP: xxx.89.194.246
เขียนเมื่อ Wed Apr 07 2010 13:30:11 GMT+0700 (ICT)

ต้องติดตั้ง mysql ก่อนอ่ะครับ หรือ appserv จากนั้นก็ import ไฟท์ sql ที่อยู่ใน forder มาอ่ะครับ อีกอย่างก็เก็บ forder ที่โหลดมาไว้ใน www ของ appser อ่ะครับ เวลาเข้าก็พิมพ์ 127.0.0.1/ชื่อforder/ชื่อหน้าเว็บ.php

ผมบอกได้คร่าวๆอ่ะครับ เพราะยังไม่ได้ลอง เเต่โดยปกติจะเป็นเเบบนี้

ฝากข้อความ ถามอาจารย์ ช่วยที

ตรงบริการแก้ไข code ในไฟล์ แก้ไขที่ไฟล์ config.inc.php ต้องแก้ไขตัวไหนบอกด้วยครับผมมือใหม่

ของผมเป็นอย่างนี้นะครับ ช่วยดีที

<?php

$dbhost = "localhost" ;

$dbuser = "balisath_root" ; // ชื่อผู้ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

$dbpass = "340000" ; // password ของคุณในการติดต่อกับฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

$db = "balisath_root" ; // ชื่อฐานข้อมูลของคุณ กรุณาระบุให้ครบถ้วนนะครับ

$prefix = "prefix"; //กำหนดค่าเริ่มต้นคำนำหน้าตาราง

พอเข้าสู่ระบบ

user = admin paswords=admin เข้าไม่ได้ พอตรวจดูที่ ลิงค์เบาเซอร์ มันติดอยู่ที่ ไฟล์ login_check .php

# $status_auth_array[0] =สถานะหน่วยงาน (office , school)

# $status_auth_array[1] =สถานะผู้ใช้ (admin , authority , agent , employee , user)

# $status_auth_array[2] =สิทธิ์เข้าใช้ (e-account , e-filing , .. )

ผมต้องไปแก้ส่วนไหนบ้างครับ

ไม่เห็นอาจารย์ตอบปัญหาเลยครับ ผมนั่งรอ นอนรอ เข้ามีดู เป็น 10 รอบแล้วยังไม่มีคำตอบเลยครับ(น้อยใจ)

กิด
IP: xxx.31.150.123
เขียนเมื่อ Tue May 04 2010 10:07:08 GMT+0700 (ICT)

ยังโหลดไฟล์ไม่ได้อ่ะครับ

กิด
IP: xxx.31.150.123
เขียนเมื่อ Tue May 04 2010 10:09:17 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษทีครับ พอดีเป็นที่ Browser ของผมเอง

ขอบคุณสำคัญการ แบ่งปันโปรแกรมที่ดีมากครับ

เดี๋ยวผมจะลองมาใช้กับหน่วยงานของผมดูครับ

kon41
IP: xxx.143.148.34
เขียนเมื่อ Mon May 10 2010 12:58:11 GMT+0700 (ICT)

1. ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยทำให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตัวเองได้ด้วย เนื่องจากตอนนี้พอสมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเมนูส่งหนังสืหาย สามารถอ่านได้อย่างเดียว

2. e-office ของอาจารย์ สามารถส่งไฟล์ได้ขนาดเท่าไหร่ครับ ถ้าจะแก้ให้ส่งได้หลายๆเม็กแก้ที่ตรงไหนครับ

ขอบระคุณมากครับ

kon41
IP: xxx.143.148.34
เขียนเมื่อ Mon May 17 2010 09:37:26 GMT+0700 (ICT)

eoffice ของอาจารย์ถ้าไม่ลงทะเบียนรับหนังสือ จะสามารถเก็บหนังสือไว้ได้ไหมครับ หน้าหนังสือที่อยู่ในระบบอ่ะครับ

TANAPON
IP: xxx.42.115.125
เขียนเมื่อ Thu Jun 24 2010 14:06:05 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ไปใช้งานบ้างครับ ขอlink download ขอบคุณมากครับสำหรับการแบ่งปัน คนไทยน้ำใจงาม

หมูยิ้ม นาย ใจดี
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 23:09:22 GMT+0700 (ICT)

download ไม่ได้ครับช่วยบอก link ใหม่ให้ทีครับผม

สมบัต
IP: xxx.242.184.7
เขียนเมื่อ Tue Aug 24 2010 13:55:28 GMT+0700 (ICT)

ผมเจอปัญหาอย่านี้ครับ คือ ผมส่งไฟล์หนังสือขึ้น server ไปแล้ แต่ดาวน์โหลดหนังสือมาไมได้ มันขึ้น The page cannot be found

HTTP 404 - File not found

Internet Explorer

จะต้องแก้ไขตรงไหนครับ ช่วยด้วยครับ

ครูมัธยม
IP: xxx.180.57.194
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 22:25:20 GMT+0700 (ICT)

ภาษาแบบนี้ยังแก้ไม่หาย ?????????????????????????????????? ตรวจดูที่ Mysql latin1_swedish_ci ตรงการเรียงลำดับ

pavonphat
IP: xxx.143.173.173
เขียนเมื่อ Tue Sep 07 2010 10:13:28 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ รบกวนขอใหม่ได้มั้ยครับ

สนใจมากครับ ขอบคุณครับ

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 06:01:39 GMT+0700 (ICT)

แก้ไขดาวน์โหลดให้แล้วครับ ที่สำนักงานเปลี่ยน Domain Name เพื่อให้เป็นสากลครับ 

http://www.loei1.go.th/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=38

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 06:05:20 GMT+0700 (ICT)

$dbuser = "balisath_root" ; // ชื่อผู้ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

$dbpass = "340000" ; // password ของคุณในการติดต่อกับฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

$db = "balisath_root" ; // ชื่อฐานข้อมูลของคุณ กรุณาระบุให้ครบถ้วนนะครับ

น่าจะเป็นอย่างงี้หรือเปล่า

$dbuser = "root";

ข้อมูลตรงนี้ดูที่เวลาเข้าใช้งาน http://www.XXX.com/phpmyadmin แล้วต้องใส่ user+password อะไร

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 06:18:06 GMT+0700 (ICT)
 1. ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยทำให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตัวเองได้ด้วย เนื่องจากตอนนี้พอสมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเมนูส่งหนังสืหาย สามารถอ่านได้อย่างเดียว
 2. e-office ของอาจารย์ สามารถส่งไฟล์ได้ขนาดเท่าไหร่ครับ ถ้าจะแก้ให้ส่งได้หลายๆเม็กแก้ที่ตรงไหนครับ
 3. eoffice ของอาจารย์ถ้าไม่ลงทะเบียนรับหนังสือ จะสามารถเก็บหนังสือไว้ได้ไหมครับ หน้าหนังสือที่อยู่ในระบบอ่ะครับ
 4. ผมเจอปัญหาอย่านี้ครับ คือ ผมส่งไฟล์หนังสือขึ้น server ไปแล้ แต่ดาวน์โหลดหนังสือมาไมได้ มันขึ้น The page cannot be found ..
 5. ภาษาแบบนี้ยังแก้ไม่หาย ?????????????????????????????????? ตรวจดูที่ Mysql latin1_swedish_ci ตรงการเรียงลำดับ

 

 1. ครับจะแก้ bug ตรงนี้ให้ต่อไปครับ
 2. ไม่จำกัดขนาด ขึ้นอยู่กับความเร็ว Internet ที่สำนักงานผมถ้าไฟล์ส่งไปไม่ได้จะแจ้งว่า "ให้เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่ง" นั้นแสดงว่าไฟล์ขนาดใหญ่มากไปส่งไม่ได้ แนะนำอย่าให้เกิน 2-5 MB
 3. ถ้าไม่ลงทะเบียนรับมันจะค้างอยู่ในระบบอย่างงั้น แต่หน่วยงานนั้นจะไม่สามารถหาหนังสือเก่าๆเจอ แนะนำให้ลงทะเบียนรับทั้งหมด
 4. CMOD 777 ตามคู่มือแล้วหรือยัง + ไฟล์ส่งขึ้น server ครบทั้งหมดมั้ย ตรวจสอบดูนะครับ
 5. ทำตาม 3 ขั้นตอนแล้วไม่สำเร็จ ให้เปลี่ยนใช้ Brower Firefox หรือ Google Chrome 

ขออภัยครับ งาน SP2 เยอะมากไม่ได้มีเวลามาเปิดดู

ติดต่ออีเมล์ที่ mt.promsanthie@gmail.com

พิกุล
เขียนเมื่อ Thu Mar 10 2011 09:28:56 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ ตอนนี้นั่งรับความเรื่องE -office ที่เลยพิทค่ะ
 • เลยแอบมาดูที่ล็อกค่ะ
 • ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ
มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (ICT)

บาง Hosting ที่ใช้ PHP V.5 เราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ php.ini เพื่อเปิดใช้งาน session ได้โดยตรง

วิธีแก้ไข

สร้างไฟล์ชื่อ .htaccess

ข้างในพิมพ์คำสั่งดังนี้

php_flag register_globals on

php_value session.auto_start 1

แล้วบันทึก

upload ขึ้น server ของคุณไว้ที่ root แรก

chat
IP: xxx.232.15.220
เขียนเมื่อ Sat Apr 23 2011 14:36:15 GMT+0700 (ICT)

link ดาวน์โหลดอันหลังก็ยังดาวน์โหลดไม่ได้ครับ ขอ Link ใหม่ด้วยรับ

สุทิน
IP: xxx.28.181.200
เขียนเมื่อ Sat May 14 2011 13:50:47 GMT+0700 (ICT)

แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับ ผมได้ลองโปรแกรมของอาจารย์แล้วครับเยี่ยมมากเลย ไม่ทราบว่า module ภาระงานสามารถลองใช้ได้หรือยังครับ รอให้กำลังใจอยู่นะครับ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อน้องๆมากเลยครับ

พาสกร
IP: xxx.143.148.37
เขียนเมื่อ Thu May 26 2011 09:11:12 GMT+0700 (ICT)

ระบบ e-office ของอาจารย์ หนังสือหายครับถ้าไม่ลงรับ แต่ถ้าผมเพิ่มหน้า ให้มันโชว์เพิ่มขึ้น มันจะแสดงหนังสือที่หายขึ้นมาครับ แต่ถ้าสั่งให้แสดง ได้หลายฉบับการเข้าระบบสารบัญจะช้าครับ

ธีระ
IP: xxx.52.29.11
เขียนเมื่อ Sat Oct 15 2011 14:16:49 GMT+0700 (ICT)

โปรแกรมโหลดไม่ได้แล้วครับ ขอทราบลิ้งใหม่ด้วยครับ อย่านำมาศึกษาดู ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

มณฑล พร้อมสันเทียะ
เขียนเมื่อ Wed Dec 07 2011 09:47:00 GMT+0700 (ICT)

เนื่องจากเว็บไซต์ของ สพป.เลย 1 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดเมนใหม่

ผมแก้ไขลิงค์ดาวน์โหลดให้ใหม่แล้วครับ

http://web.loei1.go.th/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=38

กิตติพงษ์
IP: xxx.25.249.149
เขียนเมื่อ Sun Feb 05 2012 09:46:16 GMT+0700 (ICT)

ยังไม่สามารถโหลดได้เหมือนเดิมครับอาจารย์

swlhos Dekcom swlhos
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 14:40:59 GMT+0700 (ICT)

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\e-office\modules\e-filing\file_receive.php on line 80

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\e-office\modules\e-filing\file_receive.php on line 109

 ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ รั บ

swlhos Dekcom swlhos
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 14:42:15 GMT+0700 (ICT)

ระบบจัดการวันหยุด

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด88

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด91

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล \ calholiday.phpบนเส้น93 ปีก่อนนี้ ประจำปี 2555 ปีถัดไป
กรอกรายละเอียดของวันหยุดในช่องใต้เลขวันที่ในปฏิทิน

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด113

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ e-office \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เมื่อ บรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime ( ) คาดหวังกับตัวแปร 1 ถึงจะยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday PHPบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็น ยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e- สำนักงาน \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC : \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday.phpบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ E-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เกี่ยวกับสาย122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \เกี่ยวกับวัน บรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาว สตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime ( ) คาดว่าพารามิเตอร์ที่ 1 ถึงจะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday PHPบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็น ยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e- สำนักงาน \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC : \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday.phpบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ E-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เกี่ยวกับสาย122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เมื่อ บรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime ( ) คาดว่าพารามิเตอร์ที่ 1 ถึงจะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday PHPบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็น ยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e- สำนักงาน \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในC : \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday.phpบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ E-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เกี่ยวกับสาย122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เมื่อ บรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาว สตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime ( ) คาดว่าพารามิเตอร์ที่ 1 ถึงจะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday PHPบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็น ยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e- สำนักงาน \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC : \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday.phpบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ E-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เกี่ยวกับสาย122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ e-office \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เมื่อ บรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาว สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime ( ) คาดว่าพารามิเตอร์ที่ 1 ถึงจะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday PHPบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็น ยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e- สำนักงาน \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC : \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday.phpบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ E-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เกี่ยวกับสาย122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เมื่อ บรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาว สตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime ( ) คาดว่าพารามิเตอร์ที่ 1 ถึงจะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday PHPบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็น ยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e-สำนักงาน \ ผู้ดูแลระบบ \ โมดูลส่วนโครงการ calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือนเกี่ยวกับ : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะเป็นยาว, สตริงที่กำหนดในที่ C: \ AppServ \ www \ แบบ e- สำนักงาน \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC : \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ ดูแลระบบโมดูล \ \ calholiday.phpบนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ E-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \เกี่ยวกับสาย122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนด ในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC: \ AppServ \ www \ e-Office \ admin \ โมดูล calholiday.php \บนบรรทัด122

คำเตือน : mktime () คาดว่า 1 พารามิเตอร์ที่จะยาวสตริงที่กำหนดในC:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\AppServ\www\e-office\admin\modules\calholiday.php on line 122

ไฟล์ calholiday.php แก้ไขแล้วเออเร่อครับอาจารย์

swlhos Dekcom swlhos
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 14:43:04 GMT+0700 (ICT)

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\e-office\modules\e-filing\index.php on line 61 คืออะไรหรอครับ

swlhos Dekcom swlhos
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 15:13:31 GMT+0700 (ICT)

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\e-office\modules\e-filing\file_send.php on line 80

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\e-office\modules\e-filing\file_send.php on line 105

 ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ส่ ง

ผมลองส่งดูแล้วนะครับ

swlhos Dekcom swlhos
เขียนเมื่อ Mon Jun 18 2012 10:42:25 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับทำไหมวันที่ถึงerrorครับ

Mr.frog
IP: xxx.231.100.23
เขียนเมื่อ Wed Jul 03 2013 05:33:28 GMT+0700 (ICT)

ผ่านไป 1 ปี แล้ว รึเนี้ย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า