วิจัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

 งานวิจัย 

1.    เรื่อง  การแก้ปัญหาเด็กแย่งของเพื่อน  โดยใช้วิธีเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ2.    หลักการและเหตุผล

             ในชั้นอนุบาล 2  นักเรียนมีพฤติกรรมชอบแย่งของเพื่อน   เพื่อแสดงตัวอยากให้เพื่อนยอมรับว่าตนเองเก่งกว่าใคร  ทำให้เด็กชายจรูญศิลป์  เข็มมาก  เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้  ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้    ข้าพเจ้าได้ค้นพบ,วิธีการสอน  โดยการเล่านิทานประกอบบทบาทสมมุต   เพื่อนำมาแก้ไข   แบบร่วมแรงร่วมใจ  โดยส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมในกิจกรรม  จะทำให้เด็กสามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้   เป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กได้รู้จักแยกแยะของของตนเอง หรือ ของของเพื่อน

3.        วัตถุประสงค์              เพื่อแก้ปัญหาเด็กชอบแย่งของเล่นเพื่อน

4.         วิเคราะห์ปัญหา     เกิดจาก

1.        ตัวเด็ก

-          อยากได้ของเพื่อน

-          อยากให้เพื่อนยอมรับว่าเก่ง

-          อยากเล่นคนเดียว

2.        ผู้ปกครอง

-          ตามใจ

-          ขาดการดูแล

-          ขาดการอบรม

3.        เพื่อน

-          เพื่อนยุยง

-          ชักชวน

4.        ชุมชน

-          เลียนแบบพฤติกรรมของคนในชุมชน

5.        สิ่งแวดล้อม

             -      การเล่นเกมส์รุนแรง

-          ดูละครจาก c.d.

5.      การวางแผนดำเนินการ

           5.1.   วันที่    5-9  กันยายน   2548  สังเกตพฤติกรรมการแย่งของ  เด็กชายจรูญศิลป์  เข็มมาก

แล้วจดบันทึก

                5.2  วันที่  12- 16   กันยายน  2548  จัดกิจกรรมการเรียนการอสน  แบบร่วมแรงร่วมใจ  ในช่วงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และ กิจกรรมเสรี  สังเกตพฤติกรรมแล้วจดบันทึก

ดังนี้

                                วันที่  12 . กันยายน   2548    ........................................

                                 วันที่  13. กันยายน   2548    ........................................

วันที่  14 . กันยายน   2548    ........................................

                                วันที่  15. กันยายน   2548    ........................................

                           วันที่  16. กันยายน   2548    ........................................

         เวลาผ่านไป  2  สัปดาห์

               5.3   วันที่  19  กันยายน    2548   สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนของ

เด็กชายจรูญศิลป์  เข็มมาก  แล้วจดบันทึกไว้

6.  ลงมือปฏิบัติ ดำเนินการตามแผน     เก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูล

        สัปดาห์ที่  1

         วันที่    5   กันยายน   2548   เด็กชายจรูญศิลป์ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน  ยังแย่งของเพื่อนอยู่

         วันที่    6   กันยายน   2548  เด็กชายจรูญศิลป์ได้ฟังนิทานและแสดงบทบาทสมมุต  ทำให้

เด็กชายจรูลศิลป์  ยังแสดงพฤติกรรมเหมือนเดิมอยู่

         วันที่    7  กันยายน   2548  เด็กชายจรูญศิลป์ ฟังนิทานและแสดงบทบาทสมมุตร่วมกับเพื่อน

 เด็กชายจรูญศิลป์ไม่กล้าแย่งของเพื่อน

         วันที่   8  กันยายน   2548     เด็กชายจรูญศิลป์  ฟังนิทานและแสดงบทบาทสมมุตร่วมกับเพื่อน

เริ่มมีน้ำใจกับเพื่อนบ้าง

        สัปดาห์ที่  2

         วันที่  12   กันยายน  2548  เด็กชายจรูญศิลป์มีพฤติกรรมดีไม่แย่งของเพื่อน

         วันที่  13   กันยายน  2548  เด็กชายจรูญศิลป์เล่นร่วมกับเพื่อนได้ไม่แย่งของเพื่อน

         วันที่  14   กันยายน  2548 เด็กชายจรูญศิลป์ เล่นร่วมกับเพื่อน  และรู้จักแบ่งปั่นของให้เพื่อน ๆ  เล่นด้วย

         วันที่  15  กันยายน  2548  เด็กชายจรูญศิลป์เล่นร่วมกับเพื่อน และรู้จักแบ่งปั่นของเล่นให้เพื่อน ๆ และเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยและมีน้ำใจกับเพื่อนมากขึ้น

6.    สรุปผล

          เด็กชายจรูญศิลป์ไม่แย่งของเล่นเพื่อน ๆ   และเล่นกับเพื่อน ๆ ได้

7.    อภิปราย     

               พฤติกรรมของเด็กชายจรูญศิลป์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น    

        เพราะ

         1.  เด็กชายจรูญศิลป์   ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน         2. เด็กชายจรูญศิลป์    ได้แสดงบทบาทสมมุตในนิทานคติธรรม         3.  เด็กชายจรูญศิลป์    ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่         4.  เด็กชายจรูญศิลป์    ได้รับการแบ่งปั่นจากเพื่อน

      8.  ข้อเสนอแนะ 

                  ในการจัดกิจกรรมสำหรับงานวิจัยนั้น   ควรจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ห้องเรียน 
 หมายเลขบันทึก: 111363
 เขียน:  
 ความเห็น: 14  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

มะปรางเปรี้ยว
เขียนเมื่อ Fri Jul 13 2007 22:30:59 GMT+0700 (ICT)

  คุณครูคะ มาอ่านบันทึกนี้แล้ว คุณครูระดับอนุบาลมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กมากเลยนะคะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคะ ที่คุณครูได้นำประสบการณ์มาเล่าในบล็อกนี้

   จากการอ่านบันทึก คาดว่าคุณครูอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบในบันทึก  แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณครูพิมพ์ในโปรแกรมไมโครซอฟ Word แล้ว copy มาใส่ในบันทึกหรือไม่นะคะ หากcopy มาใส่ในบันทึก จะต้องจัดหน้าใหม่ค่ะ เพราะรูปแบบของWord เมื่อนำมาใส่ในบันทึก รูปแบบที่เพี้ยนไปคะ

นองนิตย์
IP: xxx.121.228.135
เขียนเมื่อ Mon Apr 06 2009 13:37:29 GMT+0700 (ICT)

คุณครูครับ มาอ่านบันทึกนี้แล้ว คุณครูระดับอนุบาลมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กมากเลยนะครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคะ ที่คุณครูได้นำประสบการณ์มาเล่าในบล็อกนี้

จากการอ่านบันทึก คาดว่าคุณครูอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบในบันทึก แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณครูพิมพ์ในโปรแกรมไมโครซอฟ Word แล้ว copy มาใส่ในบันทึกหรือไม่นะครับ หากcopy มาใส่ในบันทึก จะต้องจัดหน้าใหม่ครับ เพราะรูปแบบของWord เมื่อนำมาใส่ในบันทึก รูปแบบที่เพี้ยนไปคะ

น้องเล็ก
IP: xxx.31.77.209
เขียนเมื่อ Sat Jun 27 2009 10:03:49 GMT+0700 (ICT)

นิทานสามารถช่วยแก้ปัญหา พฤติกรรมเด็กที่ไม่พึงประสงค์ได้ มีใครวิจัยเรื่องนี้บ้างอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม

กิ๊บ
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 22:27:03 GMT+0700 (ICT)

ครูทำดีแล้ว ทำไมต้องติด้วย

radsamee
IP: xxx.232.244.62
เขียนเมื่อ Wed Dec 22 2010 22:49:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับงานวิจัยที่ให้การค้นคว้าเพิ่มเติมน่ะค่ะคุณครู

สุวารี
IP: xxx.93.135.10
เขียนเมื่อ Wed Feb 09 2011 06:48:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะที่ให้ศึกษาเรียนรู้ อยากได้คำแนะนำจากผู้รู้บ้างได้มั๊ยคะ

ซัม
IP: xxx.143.153.217
เขียนเมื่อ Mon Mar 07 2011 10:40:48 GMT+0700 (ICT)

Thank you K.rattana  and Thank K.maprangpreiw 

กนกทรรศน์
IP: xxx.47.138.221
เขียนเมื่อ Wed Mar 23 2011 08:55:58 GMT+0700 (ICT)

คุณครูคะ ฉันขอปรบมือดัง ๆ ให้ค่ะ เก่งจริงๆๆ

IP: xxx.172.213.182
เขียนเมื่อ Wed Mar 23 2011 15:17:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะที่มีข้อมูลแบ่งปัน

 

IP: xxx.108.154.23
เขียนเมื่อ Sun Jun 05 2011 00:06:02 GMT+0700 (ICT)

เก่งมากคะ เขียนง่ายอ่านง่ายอย่ารูปแบบมากเบื่อ

IP: xxx.108.154.23
เขียนเมื่อ Sun Jun 05 2011 00:08:29 GMT+0700 (ICT)

แค่บันทึกคุณส่งมา ยังเดี๋ยวคะ เดียวครับ ยังไม่รู้เพศตัวเองเลย

ครุใต้
IP: xxx.93.237.153
เขียนเมื่อ Wed Jun 15 2011 13:54:54 GMT+0700 (ICT)

ดีใจทีได้อ่าน

แอน
IP: xxx.232.153.67
เขียนเมื่อ Thu Jul 28 2011 21:54:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ

คุณครู ลูกนก
IP: xxx.122.42.199
เขียนเมื่อ Sun Aug 21 2011 12:08:45 GMT+0700 (ICT)

หามาตั้งนานเลยเจ้าค่ะ จะทำวิจัยส่งแต่ไม่รู้ว่าที่ตัวเองทำนั้น มันโอเคดีหรือป่าว

เลยเข้ามาค้นและเอาปัยเปลียบเทียบกับของตัวเอง ขอบคุณมากเลยนะเจ้าคะ

ที่ช่วยหั้ยด้ายข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยของครู ขอบคุณจิงๆเลยเจ้าค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า