ครูดีในดวงใจ 1 (วิเคราะห์สรุปขุมความรู้)

          เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ขณะนี้เวลาบ่ายโมงกว่าแล้ว  พอมีเวลาว่างบ้าง  จึงอยากจะเพิ่มเติมคลังความรู้ ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ  "   กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพครู...ครูดีในดวงใจ  "  ในการจัดการความรู้ Tacit  Knowleage (ความรู้ฝังลึก)   ของโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  ปีการศึกษา  2550  เพื่อเป็นคลังความรู้  คลังข้อมูลแก่คณะครูของโรงเรียน  และผู้เยี่ยมชมทั่ว ๆไป  ครับ     สรุปวิเคราะห์ขุมความรู้...ได้ที่รับ  จากคุณสมบัติครูดีในดวงใจ

1. 
ครูต้องรักและเมตตาต่อลูกศิษย์
2. 
ครูต้องมีบุคลิกภาพดี  อารมณ์ดี  ร่าเริงแจ่มใส
3. 
ครูมีลักษณะความเป็นผู้นำ  มีความรับผิดชอบ   มีความขยันและอดทน  อดกลั้น
4. 
ครูต้องปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัยให้กับลูกศิษย์
5. 
ครูต้องมีความเสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
6. 
ครูควรมีเทคนิคการสอนและใช้การเสริมแรง  แรงจูงใจที่ดีกับศิษย์
7. 
ครูต้องศรัทธาในวิชาชีพครู
8. 
ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกศิษย์
9. 
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป   เช่น  การครองตน  เรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน   ความมีคุณธรรมประจำใจ  การแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีงาม  ตลอดจนความมีระเบียบวินัยในตนเอง
10.
ครูต้องแนะนำ  สั่งสอนให้เด็กรักในการอ่านหนังสือ  และรูจักค้นคว้าหาความรู้เรื่องราวต่าง ๆ
11.
ครูควรสอนให้ลูกศิษย์ได้รีบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
12. 
ครูต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  ที่สูงมาก   ตามหลักพุทธธรรม
13.
ครูต้องอุทิศเวลาให้ลูกศิษย์เสมอ ๆ
14.
ครูต้องสอนอย่างมีขั้นตอน  ครบกระบวนการจนเด็กเกิดความรู้  และนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
15.
ครูต้องตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มเวลา  ตรงเวลา  และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
16.
ครูต้องเป็นผู้ที่ประพฤติ  ปฏิบัติตนที่ดี  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
17. 
ครูดี  ต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นครู

                                   
                  ในครั้งต่อไปผมจะสรุปการสังเคราะห์แก่นความรู้   ปัจจัย / องค์ประกอบ....ของคุณสมบัติครูดีในดวงใจ..(Tacit  Knowleage)..นะครับ             รักและศรัทธาในความเป็นครูเช่นกันครับ

                                Billy

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ครูดี 
 หมายเลขบันทึก: 107279
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Tadsanee
IP: xxx.121.171.77
เขียนเมื่อ Sun Jul 01 2007 18:14:43 GMT+0700 (ICT)
ไม่ได้พบกันนานค่ะ   ยินดีที่ได้เห็นการเขียนเล่าความคืบหน้านี้  น่าสนใจค่ะ  แต่อยากจะทราบว่า ข้อไหนที่นักเรียนอยากได้มากที่สุด
tadsanee
IP: xxx.121.171.77
เขียนเมื่อ Sun Jul 01 2007 18:16:51 GMT+0700 (ICT)

ยินดีที่ได้เห็นข้อความนี้ค่ะ   เนื่องจากไม่ได้ข่าวคราวกันนานทีเดียว

แล้วนักเรียนต้องการข้อไหนมากที่สุดคะ

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sun Jul 01 2007 18:28:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณ...Billy

  • ดีจังเลยนะคะ  มีการสรุปขุมความรู้แบบนี้ 
  • เกณฑ์ของครูดีในดวงใจ  แต่ละปีการศึกษา  เหมือนกันหรือปเล่าคะ
  • หากครูอ้อยยังไม่เคยได้  คงอดตลอดชีวิตแน่เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.25.157.109
เขียนเมื่อ Tue Jul 03 2007 17:38:33 GMT+0700 (ICT)

....ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่แวะเยี่มชม...

- สำหรับคุณสมบัติครูที่นักเรียนชอบมากที่สุด..อันดับ1 2 3...คงต้องไปสอบถามนักเรียนก่อนนะครับ(ครูจะได้รู้ความต้องการเด็ก ๆนักเรียน  ขอบคุณที่แนะนำครับ)

-     สำหรับปัจจัย องค์ประกอบและเกณฑ์  ครูดีในดวงใจ (ชื่อแบบนี้)..  เป็นการระดมความคิด  ความประทับใจเกี่ยวกับคุณสมบัติครูที่ดี ๆๆ  ในมุมมอง ประสบการณ์เรื่องเล่าของคณะครูโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  จำนวนประมาณ  20  คน..(เป็นบริบทเฉพาะโรงเรียนครับ)..
-    เพื่อสะท้อน  และเป็นแรงขับพลักดัน  ในการยอมรับของคณะครูของโรงเรียน...เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ครูที่ดี ๆๆครับ

-     ชื่อ "  ครูดีในดวงใจ  "  พวกเราตั้งขึ้นเองและยอมรับกันเองครับ  อาจเป็นชื่ออื่น ๆก็ได้ครับ  แต่ชื่อนี้มีความหมายคลอบคลุมดีมาก ๆครับ

     ขอบคุณที่พูดคุย ทักทาย และให้ข้อคิด  ข้อแนะนำ ครับผม...*-*   *-*   *-*

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า