สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด

 มีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายที่พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการคิดระดับสูงเรียนรู้ได้จากโครงงาน 

29-30 พฤษภาคม 2550 กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างทักษะการคิด คิดหลากหลาย รอบคอบ มีเหตุผล ตัดสินใจเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติได้เหมาะสม เพียงพอกับตนเอง สถานการณ์

ศน. ปานจิตต์ ผู้เข้มแข็งเป็นผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมเข้มแข็ง เป็นระบบ พิถีพิถันดีมาก ทำให้บรรยากาศดี

สมาชิกชื่นชม ผลการประเมินสูงมาก

อย่างนี้สิ ศน. มืออาชีพ

 เอกสารการพัฒนากระบวนการคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: อบรม กระบวนการคิด 
· หมายเลขบันทึก: 104341 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์