สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด

มีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายที่พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการคิดระดับสูงเรียนรู้ได้จากโครงงาน

29-30 พฤษภาคม 2550 กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างทักษะการคิด คิดหลากหลาย รอบคอบ มีเหตุผล ตัดสินใจเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติได้เหมาะสม เพียงพอกับตนเอง สถานการณ์

ศน. ปานจิตต์ ผู้เข้มแข็งเป็นผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมเข้มแข็ง เป็นระบบ พิถีพิถันดีมาก ทำให้บรรยากาศดี

สมาชิกชื่นชม ผลการประเมินสูงมาก

อย่างนี้สิ ศน. มืออาชีพ

 เอกสารการพัฒนากระบวนการคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: อบรม กระบวนการคิด 
· หมายเลขบันทึก: 104341 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์