ทำไหว แต่ทำไม่ทัน (ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ)

 บันทึกของนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ 

 ทุกวันนี้ผู้เขียนจะได้รับ mail เกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษซึ่งเป็นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของผู้เขียนเอง ดูที่นี่นะครับ ส่งมาขอคำปรึกษา มาขอตัวอย่าง มีหลายท่านเลยที่ส่งโดยตรงมาที่ mail ผู้เขียน แรกๆๆก็ดีใจ  ต่อมาเป็นทุกข์มาก  ตอบใน mail ไม่ทัน  นอกจากนี้ยังมีใน gotoknow ของเราอีก  ดูตัวอย่างเฉพาะเดือน พฤษภาคม บางส่วนนะครับ ….  

พรรณี มุกดา
เมื่อ อา. 20 พฤษภาคม 2550 @ 15:03 [
266083]

ดิฉันรับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานฉบับสมบูรณ์สักหนึ่งเรื่องนะค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงงานวิชาภาษาอังกฤษมาให้หน่อยนะค่ะ ของระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ 

(อาจารย์ใจร้ายเล่นไม่ให้ mail จะให้ผมส่งไปไหนครับ ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ เหมือนสมัยก่อนไง มาอยู่ที่บ้านพ่อผู้ใหญ่ก่อนเลย ฮ่าๆๆๆ)

  

พิลาวัลย์ อยู่สุข
เมื่อ พ. 23 พฤษภาคม 2550 @ 14:25 [
268995]

เรียน   อาจารย์ที่เคารพ

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กรุณาส่งมาให้ดูด้วยนะคะ  ขอบคุณมากคะ

  

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 10:54 [
269754]

ฮือๆๆเล่นไม่ให้ที่อยู่ไว้แล้วผมจะส่งไปที่ไหนเนี่ย ฮือๆๆๆ มี mail ไหมครับ     

พิลาวัลย์ อยู่สุข
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 11:20 [
269785]

ขอบคุณมากนะคะ  ตื่นเต้นลืมบอกที่อยู่เฉยเลย

ส่งมาที่  [email protected] นะคะ  ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคะ..

  

รุ่งนภา วาวงศ์มูล
เมื่อ ศ. 25 พฤษภาคม 2550 @ 15:46 [
271305]

เรียน คุณขจิต ฝอยทอง

        ดิฉันได้รับผิดชอบสอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ (English for project work) ระดับชั้นปวส.2 ค่ะ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์มาให้หน่อยจะได้ไหมคะ ยังไม่เคยสอนเลยค่ะ แต่ก็พยายามหารายละเอียด ดิฉันสนใจมากค่ะ ส่งมาที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เลขที่ 355 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 16:26 [
272340]
 • อาจารย์มี mail ไหมครับ
 • ถ้าส่งทาง mail จะสะดวกกว่า
 • อยากบอกอาจารย์ว่าโครงงานเกิดจากปัญหาของนักเรียนครับ
 • อยากให้สร้างโครงงานเองโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองครับ

 

Miss Kris
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 17:02 [
272358]

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณและชื่นชมกับเนื้อหาสาระในเวบไซต์ของอาจารย์มาก  มีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนที่สนใจมาก ๆเลยค่ะตอนนี้ดิฉันอยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม. 4 (วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน) นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนมาก ทั้งด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ขอให้อาจารย์ช่วยบอกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นให้นักเรียนทำโครงงานเลยว่าควรทำอะไรก่อน-หลัง ทั้งนี้ให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานมาสัก 1 เรื่องนะคะ ดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยคะขอให้ส่งมาที่[email protected]

จากครูไทยในภาคใต้

 

บูรณิมา
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 17:15 [
272366]

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้นที่ภาคเหนือ ได้เข้ามาในเวปศึกษาข้อมูล ขอชื่นชมว่าเวปนี้มีประโยชน์ ต่อทั้งครู และนักเรียนมาก ดิฉันอยากรบกวนช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของของท้องถิ่นของจังหวัด หรือทำนองนี้ มาให้ได้ศึกษาดิฉันได้ศึกษา เพื่อที่จะได้นำไปใช้กับนักเรียนต่อไป ซัก 1 เรื่อง จักขอบพระคุณยิ่งคะ [email protected]

                                                   ครูภาคเหนือคะ

(อันนี้ครบทุกภาคหรือยังน่า ฮ่าๆๆๆๆๆ)  

 

 

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 21:07 [
272555]
 • ส่งให้ทั้งสองท่านแล้วครับ
 • อยากทราบชื่อท่านอาจารย์ โรงเรียนและจังหวัดจังเลยครับผม
 • ขอบคุณมากครับ ที่อาจารย์ Kris ไปอวยพรให้ด้วย
ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 21:28 [
272592]
 • อาจารย์บูรณิมา ครับ
 • mail อาจารย์ใช้ไม่ได้ครับผม
ศิริรัตน์ จันทร์สง
เมื่อ อา. 27 พฤษภาคม 2550 @ 10:38 [
273002]

เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันสอนอยูระดับประถมศึกษาทั้งสองช่วงชั้น ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเวปนี้และ อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ให้ได้ไหมคะ อยากได้ไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูง [email protected]

ขอบคุณค่ะ

  

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ อา. 27 พฤษภาคม 2550 @ 11:24 [
273030]
 • ส่งให้แล้วครับ
 • ขอบคุณมากที่สนใจ
 • อยากทราบว่าอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหน
 • จังหวัดอะไรครับผม
ศิริรัตน์
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 08:01 [
273746]

ได้รับแล้ว ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ

 

สุลาวัลย์
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 20:23 [
275044]

เรียนอาจารย์ที่เคารพ         ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช่วงชั้นที่ได้สอนให้นักเรียนได้รู้จักการทำโครงงานภาษาอังกฤษ  แต่สอนโดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วมารวบรวมเอง  จึงอยากจะได้รายละเอียดขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการสอนโครงงานภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างโครงงานระดับ ม.3 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการสอนให้กับนักเรียน จักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

         ขอบพระคุณค่ะ

 

sontaya
เมื่อ พ. 30 พฤษภาคม 2550 @ 17:21 [
277508]

ขอความกรุณาอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันกำลัง  

มีหลายท่านที่ไม่ได้ให้ mail ไว้ แต่ให้ที่อยู่ ผู้เขียนก็ส่งไปรษณีย์ไปให้  ปรากฏว่า มากๆๆเข้า ก็แย่เหมือนกัน เดือน หนึ่ง ส่งไปรษณีย์ หลาย สิบครั้ง  จนน้าเจ้าหน้าที่ ถามว่า อาจารย์ส่งอะไร กันหนักหนา เลยอำว่าส่งของให้แฟน ฮ่าๆๆๆ(ค่าส่งหลายร้อยบาทต่อเดือน ว๊า แย่จังเลย)

  ถ้าเป็น mail จะส่งง่ายกว่า  ปกติ ถ้าสอนระดับใกล้เคียงกันก็ส่งที่เตรียมไปให้ได้เลย  แต่มามากๆๆเข้าก็ส่งไม่ทัน  ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี  แต่ยังอยากช่วยอาจารย์ คุณครูทุกท่านอยู่ คุยกับน้องนิวจอมซนว่า  อย่างนั้นทำ link ดีกว่า ง่ายมาก  โถลืมไป เพราะคุณครู-อาจารย์ เล่น ขอตัวอย่างไม่ ค่อยเหมือน กัน  วันนี้เลยขอเอา ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้อาจารย์ทุกๆๆท่านที่สนใจ  ที่นี่ครับ

 ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ 

   หวังว่าเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทุกๆๆท่านนะครับ  อยากให้อาจารย์และคุณครูคิดรูปแบบการทำงานของตนอง ให้เกิดจากปัญหาของนักเรียน นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการค้นคว้าข้อมูล ครับผม    

  ขอบพระคุณทุกๆๆท่านใน gotoknow ที่ทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจ ได้ทำประโยชน์ให้แก่คุณครู อาจารย์ครับผม  ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 100575
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 142  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
Sasinand
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 10:28:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

คุณขจิตเป็นคนมีน้ำใจ และใจดีค่ะ

หายากนะคะ แบบนี้ ภูมิใจแทนค่ะ

ที่คนเขามาหาคุณขจิต เพราะเห็นว่า คุณเป็นคนน่ารักค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 10:33:15 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณพี่ sasinanda มากครับผม
 • กำลังจะหาข้อมูลต่างๆให้คุณครูไปปรับใช้ในการทำงานครับ
 • ขอบคุณมากๆๆครับ
BM.chaiwut
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 10:38:48 GMT+0700 (ICT)
ขจิต ฝอยทอง...........

อนุโมทนาต่อเวยยาวัจจมัย (บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายช่วยเหลือ)....

ผู้มาติดต่อก็มักจะเป็นทำนองนี้เยอะ ไม่ว่าวงการไหน แม้ในวัดก็ทำนองเดียวกัน... เพื่อนหลวงพี่มีหน้าที่จัดกิจนิมนต์บ่นให้ฟังว่า...บางรูปหรือบางคน มาเขียนตั้งไว้ที่กุฏิว่า...

นิมนต์พระบังสุกุล ๑๐ รูป บ่ายสองโมง

นิมนต์พระบวชนาคที่วัด.... ไปเอง

เจริญพุทธมนต์ ๙ รูป ไปเอง

....ฯลฯ....

นั่นคือ ผู้จัดนิมนต์ ไม่รู้จักวัด ไม่รู้กิ่รูป ไม่รู้วันเวลา... ประมาณนั้น

เจริญพร   

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 11:25:06 GMT+0700 (ICT)
 • นมัสการหลวงพี่
 • ขอบคุณมากครับ
 • เล่าเรื่องที่ไปพัทลุงหรือยังครับ
คุณ รัตติยา เขียวแป้น
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 12:51:00 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ น้องชายคนเก่ง

        ใจบุญอย่างงี้นี่เอง ถึงได้ดูมีความสุขมาก ๆ

ถือว่าช่วย ๆ กันนะครับ  ไว้ถึงคราวของพี่บ้างหละ อย่าลืมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ด้วยนะครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 12:52:23 GMT+0700 (ICT)
 • ได้เลยครับพี่รัตติยา ให้ช่วยอะไรบอกนะครับ
 • กำลังทำงาน
 • อยากไปใต้ช่วงงาน 2 ปี gotoknow จังเลย
 • ขอบคุณครับผม
จันทรรัตน์ เจริญสันติ
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 13:11:33 GMT+0700 (ICT)

ถ้าจะต้องทำโครงงานภาษาอังกฤษ ...ก็คิดว่า คงนึกถึงอาจารย์ขจิตเป็นคนแรกเหมือนกันค่ะ

ตอนนี้ยังไม่ต้องทำเพราะไม่ได้สอนภาษาอังกฤษค่ะ ..ยังไม่ต้องส่งมานะคะ...(อิอิ)

คุณ รัตติยา เขียวแป้น
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 13:15:07 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีครับ

     ทำไงดีเนี่ย  งานครบรอบ G2K ก็เปลี่ยนสถานที่จัด เป็นที่ กทม.ซะแล้ว  อย่างงี้โปรแกรม จัดอบรม English for fun ให้บุคลากร ของพี่แป๊ด ก็เป็นหมันสิเนี่ย

          แย่จัง

อ้อ ตอนนี้ พี่แป๊ด อยู่ กทม.ครับ  วันนี้ ก็จะเจอกับ พี่อึ่งอ๊อบ กับ คุณเมตตา อ้อ ตอนแรก กะว่าจะได้เจอกับพ่อครูบาฯ ด้วย  แต่เผอิญพ่อครูฯ ติดงานสำคัญ (คุณพ่อของพ่อครูฯ เสีย ท่านเลยงดมาประชุมที่ กรุงเทพฯ ครับ เลยอดเจอกันเลย)

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 13:53:20 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณท่านอาจารย์จันทรรัตน์มากครับผม
 • แหม ดีใจที่คิดถึงผมเป็นคนแรก
 • รออาจารย์สอนหลักสูตรนานาชาตินะครับ
 • ฮ่าๆๆๆๆ
 • ขอบคุณพี่รัตติยา ผมเพิ่งทราบว่าจะย้ายมากรุงเทพฯ
 • อดไปภาคใต้เลย ฮือๆๆๆ
 • อยากไปๆๆๆๆ
พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 16:22:41 GMT+0700 (ICT)

โอ้โฮ...คุณยอดชาย ...นายขจิต...!!!

 • ซึ้งเลย...กับความเมตตา...และวิริยะ..แห่งการให้...
 • ขออวยพรให้บุญหนุนส่ง...สิ่งที่วาดหวัง..นะคะ
 • ยังไงก็อย่าให้ต้องถึงกับทุกข์...นะ...เป็นห่วงค่ะ..และก็จะได้เป็นผู้เกื้อหนุนด้านสติปัญญา ไปอีกนานๆ ...น่ะค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 16:37:43 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับ
 • ช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุขดีครับผม
นางสาว สิริรัตน์ ศรีวัฒนะ
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 18:38:25 GMT+0700 (ICT)

ขอเขามาทักทายบ้างค่ะ 
เป็นคนเก่งมาก และมีน้ำใจมากๆๆ ประทับใจจริงๆ และขอให้ได้รับพรเยอะๆ นะค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 22:01:25 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณคุณสิริรัตน์มากครับ
 • ชมจนผมเขินครับ
 • พยายามทำความดีเพื่อแผ่นดินครับผม
Lioness_ann
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2007 23:11:28 GMT+0700 (ICT)
 • คิดถึงน้องนะคะเนี่ย.....แม้ว่าแอบแว๊บ....ไปเป็นนินจาซะนานเชียว  กลับมารายงานตัวจ้า
 • พี่เข้าไปก็เกิด ความคิดแล้วล่ะว่าจะทำได้ยังไง  ถ้ามีปัญหาคิดไม่ตก  กวนอีกคงไม่ว่ากันนะคะ  วันก่อนพี่เข้าไปในโครงงานของ..ท่านพวงเพ็ญแล๊ะ  แต่ได้โครงร่างมาน่ะค่ะ  ยังไม่ถึงภาคปฏิบัติ  คราวนี้ของน้องภาคปฏิบัติได้เลย
 • ขอบคุณครับผม.....น้องชายคนดี
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jun 05 2007 10:33:58 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับพี่แอน
 • แหมนอนดึกเหมือนกันนะครับ
 • มีอะไรพอที่จะให้ช่วยได้บอกนะครับ
 • อดไปใต้เลยครับ
 • อยากไปพบพี่ๆๆ เสียดายจังเลย
pa_daeng
เขียนเมื่อ Tue Jun 05 2007 11:41:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ขจิต

 • ทำไงได้ละนะคะ เกิดมาเป็นผู้ให้แล้วนี่นา ขอให้บุญกุศลหนุนนำเยอะๆค่ะ
 • แล้วจะตามมาเป็นผู้รับอีกต่อไปค่ะ อิอิอิ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jun 05 2007 12:26:46 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณป้าแดงมากครับ
 • ด้วยความยินดีครับผม
 • ขอบคุณครับ
neungnapa
IP: xxx.19.65.177
เขียนเมื่อ Fri Jun 08 2007 21:53:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ ที่แนะนำโครงงานภาษาอังกฤษ

ขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยคนนะคะ เป็นครูต่างจังหวัดที่มีความตั้งใจในการสอนภาษาอังกฤษ

yok
IP: xxx.157.168.188
เขียนเมื่อ Mon Jun 11 2007 21:50:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  อยากจะรบกวนขอตัวอย่าง โครงงาน ภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยม ได้มั้ยค่ะ   ไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษ่ อะค่ะ เลยไม่ถนัด เลย จึงอยากรบกวนขอตัวอย่าง เพื่อนำไปศึกษา ค่ะ

 

ขอบพระคุณมากค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Jun 11 2007 22:54:15 GMT+0700 (ICT)
ketsarin siripoonyakorn
IP: xxx.183.229.197
เขียนเมื่อ Mon Jun 11 2007 23:32:41 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาชมครั้งแรก  เพราะว่านามสกุลเหมือนนักฟุตบอลท่านหนึ่งคะ  แต่ว่าหลังจากเข้ามาหลายครั้งก็ทำให้ทราบว่า  เป็นฝอยทอง  จริงๆ คะ  คือทุกอย่างที่ให้มีค่ายิ่งกว่าทอง  ขอบคุณประเทศไทยที่ยังมีคนดีเช่นนี้นะคะ

Thanika
IP: xxx.172.201.1
เขียนเมื่อ Tue Jun 26 2007 14:37:23 GMT+0700 (ICT)

สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้น3 ค่ะ  อยากขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างโครงงานเต็มรูปแบบได้ไหมค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าในความกรุณาค่ะ

Narumon
IP: xxx.246.76.196
เขียนเมื่อ Thu Jul 26 2007 20:38:08 GMT+0700 (ICT)

Thank you for your kindness to all of us .I think you are like the angle to me .Wish you a very happy day always.I'll try to do what you suggest.But I just wonder that how come the students have to start their project works  with the problem?Is there any theory that said  thing like this?Please help!

Thank you ,

Kru Narumon

รำไพ ศิริโยธา
IP: xxx.19.65.179
เขียนเมื่อ Sat Jul 28 2007 11:37:17 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ขจิตหน่อยนะคะ  ขอแบบตัวอย่างโครงงานของช่วงชั้นที่ 4  ขอบคุณมากๆค่ะ

IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ Fri Sep 07 2007 12:12:28 GMT+0700 (ICT)

ต้องการโครงงานภาษาอังกฤ ษที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

ครูเกษรา แก้วกัญญา
IP: xxx.29.134.129
เขียนเมื่อ Tue Sep 11 2007 15:20:23 GMT+0700 (ICT)

สวัดดีคะดิฉันสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป1-3 แต่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องการทำโครงงานสักเท่าใดนะคะอยากจะขอตัวอย่างโครงงานได้ไหมคะ  ขอบคุณคะ

Harry Tass
IP: xxx.7.152.51
เขียนเมื่อ Mon Nov 05 2007 08:25:46 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ ผมเองก็มีปัญหาการทำโครงงานของนักเรียนเช่นกัน

อยากขอตัวอย่าง โครงงานระดับ ม.ปลาย หรือ ปวส.

หรือสูงกว่ายิ่งดีครับ

ขอบพระคุณครับ

[email protected]

นายลึกลับ
IP: xxx.123.244.165
เขียนเมื่อ Thu Nov 29 2007 21:06:46 GMT+0700 (ICT)

ครูครับถ้าครูกำลังอ่านอยู่ช่วยเหลือด้วยน่ะครับ คือ อาจารย์ของผมให้งานมาคือ ไปหาตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษมา 4 โครงงาน โดยมีหัวข้อดังนี้

1. final outcomeof a project

2. types of english project works

3. phases in developing a project

4. topics in developing a project

 โปรดกรุณาด้วยนะครับช่วยหาให้ผมหน่อยะครับ

                                         จากเด็กโรงเรียนสตรียะลา

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu Dec 06 2007 17:29:10 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณทุกๆๆท่านครับผม
K'rung
เขียนเมื่อ Fri Dec 07 2007 10:25:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์  ดิฉันอยากรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษฉบับเต็ม  ระดับม.ต้น ม.ปลาย ให้ด้วยนะคะ  จะนำไปเผยแพร่ให้ครูคนอื่นในกลุ่มสาระด้วยค่ะ เพราะครูที่โรงเรียนยังไม่มีความเข้าใจการทำโครงงงานภาษาอังกฤษเลยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

[email protected]

warunee
IP: xxx.47.169.101
เขียนเมื่อ Tue Jan 08 2008 16:50:36 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ  ดิฉันเพิ่งจะได้สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1  และไม่เคยผ่านการอบรมโครงงานแบบสมบูรณ์มาก่อนเลย  ดิฉันจึงอยากขอรบกวนท่านช่วยส่งตัวอย่าง
โครงงานเอาแบบสมบูรณ์เลยนะคะ  ของนักเรียนชั้น ป.1-3  มาให้ดูจะได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานต่อไป  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
                                       วารุณี  คชาวงษ์

Kirana
IP: xxx.27.48.21
เขียนเมื่อ Mon Jan 14 2008 20:23:00 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ ดิฉันอยากรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษฉบับเต็ม  ระดับม.ต้น ม.ปลาย เพื่อเป็นแนวทางในการสอนนักเรียนค่ะ มีความรู้สึกว่าตอนนี้พอนักเรียนเลือกหัวข้อโครงงานมา ทำเอาครูสับสนมากเลยค่ะ  ว่าเป็นโครงงานได้หรือเปล่า  และถูกต้องไหม  รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ  ขอเป็นศิษย์อาจารย์อีกสักคนกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ .....ครูพัด-ลุง

 

คณัสนันท์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 01 2008 19:49:50 GMT+0700 (ICT)

คุณครูครับ คือผมอยากทำโครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษครับ

อย่างได้แนวทาง หรือตัวอย่างโครงงานครับ

ส่งทาง mail เลยก็ได้ครับ

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 ได้มั๊ยครับ

พอดีรีบทำ ส่งกลางเดือนครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ภาวิดี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jul 14 2008 23:10:42 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่าง หรือหัวข้อโครงงานภาษาอังกฤษเด็กป.1 ด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังจะทำอยู่ แต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่า เด็กนักเรียนป.1 ยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่อะคะ แต่ว่าตอนนี้ คิดว่าจะทำโครงงานการสำรวจ เรื่องภาษาอังกฤษกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่แน่ใจว่าจะยากไปมั้ยสำหรับเด็ก ป.1 แถบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะให้นักเรียนกลับไปสำรวจว่าที่บ้านมีกล่อง หรือ ห่อ บรรจุผลิตภัณฑ์ใดที่มีภาษาอังกฤษอยู่บนนั้นบ้าง แล้วให้นักเรียนนำมา หรือวาดภาพมาให้ครูอะคะ ยังไงก้อรบกวนตอบด้วยนะคะ ด่วนมากคะ ขอบพระคุณนะคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 09:31:20 GMT+0700 (ICT)
รัชนี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 19:52:23 GMT+0700 (ICT)

อยากได้โครงงานที่เป็นเกมส์ให้ความรู้

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเรื่องอะไรก้อได้อ่ะค่ะ

ที่สามารถใช้สำหรับมัธยมปลายนะค่ะ

ช่วยส่งมาให้ที่นะค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 19:53:51 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณครับ
 • ให้ส่งไปที่ไหนครับ
 • ฮ่าๆๆๆๆๆ
Lalar Sue
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Jul 20 2008 10:58:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ วันนี้ได้เข้าชมเว็บของอาจารย์เป็นที่น่าสนใจมาก ตอนนี้กำลังคิดว่าจะให้นักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษในระดับช่วงชั้นที่ 2 แต่ไม่มีความรู้ด้านการทำโครงงานมากนัก ขอรบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานที่สมบูรณ์มาให้ศึกษาหน่อยนะคะ ถ้ามีวิจัยแถมมาด้วยก็ดีนะคะ ขอบคุณค่ะ หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์นะคะ

ส่งมาที่ [email protected]

ศริญญา แสงแก้ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 22 2008 11:01:25 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างโครงงานค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jul 22 2008 11:08:47 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณคุณ Lalar
 • มากครับ
 • ช่วยมาแจ้งโรงเรียนด้วยได้ไหมครับ
 • ส่ง mail มาแจ้งชื่อจริง
 • ให้หน่อยครับ
 • ขอบคุณคุณศริญญา แสงแก้ว
 • ตอนนี้อยู่ที่ไหน
 • ใช่โรงเรียนบ้านนาข่าท่า ไหม
 • ตัวอย่างโครงงานนี้ไงครับ
 • เข้าไปดูนะครับ
 •  ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ 

ภูษา อละสัตย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 22 2008 20:45:04 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ขจิตที่เคารพ

ดิฉันสอนโครงงานภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมาหลายปี แม้จะเหนื่อยแต่ผลที่เกิดกับนักเรียนทำให้หายเหนื่อยค่ะ ที่ผ่านมาเคยเสนอให้ศูนย์ERICจัดแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ และลูกศิษย์ของดิฉันก็ชนะที่ 1 ทุกครั้ง จนกระทั่งปีนี้และวันนี้ เรามีการประชุมเพื่อจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เลขาศูนย์ไม่เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขันโครงงานและการเปิดสอนโครงงานซึ่งมีความคิดว่าไม่เป็นประโยชน์เท่าไรและหลายโรงเรียนก็ไม่ได้สอนโครงงานโดยเฉพาะช่วงชั้นที่ 4 มีครูในโรงเรียนประถมถามประโยชน์ของการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ ดิฉันดีใจที่คำตอบของดิฉันที่ให้กับคณะครูจากโรงเรียนอื่นๆนั้น ใกล้เคียงกับของอาจารย์มากค่ะ จึงมีความมั่นใจว่าแนวทางการสอนของเราถูกต้อง แต่เลขาศูนย์ให้ความเห็นว่าการทำหัวข้อโครงงานภาษาอังกฤษนั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ประธานของศูนย์จึงอยากให้ดิฉันไปค้นหาเรื่องเกณฑ์ในการตัดสินการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษและการทำโครงงานภาษาอังกฤษว่าผู้สอนสามารถบูรณาการเรื่องอื่นๆมาทำโครงงานภาษาอังกฤษได้หรือไม่

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเป็นเสาหลักให้ดิฉันและเป็นวิทยาทานในการขยายความรู้เรื่องโครงงานภาษาอังกฤษให้กับคณะครูที่ยังไม่เข้าใจด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ อ.ขจิต ดูท่าอาจารย์คงจะอ่านจนตาลาย ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยแนะนำโครงงานดีๆ ให้กับทุกคนครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

Boo
เขียนเมื่อ Tue Jul 22 2008 20:54:29 GMT+0700 (ICT)

ถ้าทำไหว ก็เหลือเชื่อล่ะคะ

คนของประชาชน ขนาดนี้

เป็นกำลังใจให้พี่แบรด พริก ขาหญ่ายย ค่ะ

จ๊ากจัง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 04 2008 11:41:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ คือหนูเรียนศึกษาผู้ใหญ่แล้วอาจารย์สั่งโครงงานงานภาษาอังกฤษ

คือหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก๋ไม่รู้จะทำหัวข้ออะไร..อาจารย์ช่วยแนะนำ และ ส่งตัวอย่างแนบไฟล์มาที่ [email protected]

ขอบคุณมากค่ะ

สิริพัชรสุดา เสนาพันธ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 06 2008 13:10:14 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ดิฉันสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.1,2 และ 3 เป็นร.ร.ขยายโอกาส จึงอยากจะให้นักเรียนลองทำโครงงานภาษาอังกฤษดูบ้าง แบบง่ายๆ แต่ยังไม่รู้แนวทางและวิธีการ ที่สำคัญไม่รู้จะเลือกหัวข้อแบบไหน รบกวนอาจารย์แนะนำหัวข้อทำโครงงานแบบง่ายๆสำหรับนักเรียน ม.ต้น ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ปรัชญา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 07 2008 13:16:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจราย์ผมอย่างได้โครงงานวิชาอังกฤษครับ กรุณาช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะครับ ขอขอบคุณอาจราย์มา ณ โอกาส นี้

k noi
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Aug 16 2008 17:08:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อจ. ขา ขอ รูปแบบโครงงาน eng.ให้ลูกสาวนะค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ

ปภิญญา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 20 2008 15:13:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ตอนนี้ดิฉันปวดหัวมากๆๆ เลยค่ะ เพราะตอนนี้ที่โรงเรียนของดิฉันได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพราะโรงเรียนดิฉันได้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนพอเพียง แล้วคราวนี้พวกครูอย่างดิฉันต้องได้จัดทำโครงงานขึ้นมาคนละหนึ่งโครงงานโดยให้ประยุกต์เอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในโครงงาน แล้วทีนี้ดิฉันสอนภาษาอังกฤษ แต่ดิฉันยังคิดไม่ออกเลยว่า ดิฉันจะทำโครงงานภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เอาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างไร เพราะยังไม่มีประสบการณ์เลย ยังไงอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงาน มาให้ดิฉัน สักโครงงาน จักขอบพระคุณยิ่ง ที่ [email protected] ขอบคุณค่ะ

หทัยรัตน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Sep 06 2008 06:08:29 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์...

ดิฉันสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พื้นฐานปานกลางค่ะ อยากได้ตัวอย่างโครงงานวิชาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ไปให้นักเรียนฝึกทักษะดู รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

[email protected]

ขอให้อาจารย์รวยๆ ... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Sep 07 2008 14:08:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉันเพิ่งผ่านมาเห็นเวปนี้ และมีความสนใจการทำโครงงานอย่างมาก โดยเฉพาะโครงงานภาษาอังกฤษ จึงขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างทำโครงการภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จะเป็นพระคุณอย่างมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

Wendyred
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Sep 12 2008 16:00:16 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำโครงงานภาษาอังกฤษมากเลยเพราะครูยังไม่มีความชำนาญในการทำโครงงานภาษาอังกฤษคิดแล้วเด็กคงมีปัญหาแน่นอนเพราะครูยังขาดความรู้ความสามารถในการทำโครงงานช่วยด้วยคะขอบพระคุณอย่างสูงไว้ก่อนแล้วกันคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri Sep 12 2008 16:05:03 GMT+0700 (ICT)
boky
IP: xxx.175.70.173
เขียนเมื่อ Tue Oct 14 2008 06:50:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ทำงานบริษัทเอกชน แต่ อบต.แถวบ้าน ได้จัดการเรียน กศน. ให้กับชุมชนค่ะ และดิฉันก็เข้าไปช่วยงานบ่อยครั้ง การสอนก็ค่อนข้างเรียบง่ายและเหมือนจะให้ผ่านไป ดิฉันอยากให้คนที่มาเรียนได้มีความรู้ที่แท้จริง อยากตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือกับเค้าในทางที่ถูกต้อง ตอนนี้ในหน่วยการเรียน มีการให้จัดทำ โครงงานภาษาอังกฤษ ซึ่งเท่าที่ดูตัวอย่างที่หยิบยืมมาจากที่อื่น ไม่ค่อยจะถูกต้องและไม่อยากให้ผู้เรียนทำตามแบบผิด ๆ จึงอยากรบกวนขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากอาจารย์ด้วยน่ะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง จากวิทยาทานในครั้งนี้ด้วยนะคะ / Boky

boky
IP: xxx.175.70.173
เขียนเมื่อ Thu Oct 16 2008 11:21:58 GMT+0700 (ICT)

มาฝาก e-mail ไว้น่ะค่ะ เผื่ออาจารย์จะส่งมาให้

[email protected]

ขอบพระคุณค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu Oct 16 2008 11:38:38 GMT+0700 (ICT)
ครูหนู
IP: xxx.174.126.90
เขียนเมื่อ Sun Oct 26 2008 14:10:02 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหนะค่ะ

ดิฉันขอตัวอย่างงานวิจัยภาษาอังกฤษของม.ต้นหน่อยได้มั้ยคะ?

ดิฉันได้ทิ้งเมลล์ไว้ให้แล้ว..รบกวนหน่อยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ครูเล็ก
IP: xxx.24.10.119
เขียนเมื่อ Fri Oct 31 2008 11:13:13 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษและวิจัยภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 เรื่องใดก็ได้ 1 เรื่องค่ะ

ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

รชยา สร้อยวงค์
IP: xxx.7.230.86
เขียนเมื่อ Fri Nov 07 2008 11:53:07 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ ช่วยบอกขอบข่ายการโครงงานภาษาอังกฤษม.ปลายหน่อยค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri Nov 07 2008 11:57:30 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณครูหนู ครูเล็ก คุณรชยา
 • โครงงานภาษาอังกฤษอังกฤษต้องเกิดจากปัญหาของนักเรียนเองครับ
 • ลองไปดูตัวอย่างที่นี่ครับ
 •  ดูที่นี่นะครับ
fc 602
IP: xxx.123.211.34
เขียนเมื่อ Tue Nov 25 2008 13:00:29 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

อาภากรณ์
IP: xxx.7.134.169
เขียนเมื่อ Fri Nov 28 2008 12:34:57 GMT+0700 (ICT)

Give me Ehglish Project ,Mattayom1-3 ,

♥< lovefull >♥
เขียนเมื่อ Fri Nov 28 2008 12:39:18 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • ถนัดแต่โครงงานสังคมศึกษาค่ะ
 • แวะทักทายแบบว่าคิดถึงค่ะ
 • เหนื่อยไหมคะ ต้องหาคนคอยนวดให้ค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ
เบญจพร
IP: xxx.27.118.19
เขียนเมื่อ Fri Dec 05 2008 20:01:52 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันสอนอยูระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 -3 อยากสอนให้นักเรียนได้รู้จักการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ รบกวนอาจารย์ช่วยบอกขั้นตอนที่ถูกต้องการทำโครงงาน และรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Dec 08 2008 15:21:06 GMT+0700 (ICT)
ทิพวรรณ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Thu Dec 11 2008 11:28:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันมีสิ่งที่จะรบกวนอาจารย์ให้ช่วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันสอนภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ดิฉันอยากให้เด็กทำโครงงานนะคะ แต่ดิฉันยังไม่มีความรู้ในด้านนี้นะคะ อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งโครงงานตัวอย่างเกียวกับเรื่องมาให้

ดิฉันให้เด็กทำ ปฎิทินการท่องเที่ยว โปสเตอร์ โบชัวว์ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่

เพื่อเด็กไพร

ทิพวรรณ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Thu Dec 11 2008 11:56:25 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสอนช่วงชั้นที่ 4 นะคะ

[email protected]

เพื่อเด็กไพร

Ning
IP: xxx.136.141.121
เขียนเมื่อ Thu Dec 11 2008 11:56:46 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ขจิต

รบกวนอาจารย์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานเช่น ความหมาย ,ขั้นตอนการทำโครงงาน , ประโยชน์ฯลฯ ที่เป็นภาษาอังกฤษ และข้อสอบเกี่ยวกับการทำโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นข้อมูลในการทำ ขอบคุณอาจารย์มากคะ

หนิง

[email protected]

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu Dec 11 2008 11:59:44 GMT+0700 (ICT)
 • เรียนอาจารย์ทิพวรรณ
 • อาจารย์สอนที่ไหนครับ
 • จะได้แนะนำถูก
 • ขอบคุณคุณ Ning
 • ไปดูที่นี่ดีไหมครับ
 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/16301
พลอยขวัญ
IP: xxx.172.105.0
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 08:26:33 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์อาจารย์ช่วยส่งโครงงานภาษาอังกฤษให้สักหนึ่งเรื่องเพื่อดิฉันจะนำไปเป็นตัวอย่างแนวทางในการสอนเด็ก เป็นโครงงานช่วงชั้นที่3นะค่ะ/ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ

sa
IP: xxx.42.71.107
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 21:37:51 GMT+0700 (ICT)

อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษแบบสมบูรณ์คะ ขอความกรุณาส่งมาให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขวัญจิรา ครูดอย
IP: xxx.149.24.161
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 19:01:26 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ ช่วยส่งโครงงานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 ให้ด้วยนะค่ะเพื่อช่วยสอนเด็กเอาเรื่องรอบตัวง่ายๆก้อได้ค่ะ ขอแบบสมบูรณ์นะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าแทนเด็กๆชาวดอยค่ะ

Manee
IP: xxx.174.83.107
เขียนเมื่อ Sat Jan 24 2009 23:31:53 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันได้รับผิดชอบสอนโครงงานภาษาอังกฤษค่ะ อยากได้ตัวอย่างโครงงานช่วยส่งมาให้ทางเมล์ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

นิตินันท์
IP: xxx.8.177.61
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 15:11:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะหนูต้องการตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษมาเป็นตัวอย่างในการทำโครงงาน

ของหนู เพราะหนูเองยังไม่เคยทำโครงงานภาษาอังกฤษมาก่อน จึงอยากได้ตัวอย่างโครงงานมาศึกษาและดูเป็นตัวอย่าง รบกวนช่วยส่งมาให้ทางวเมล์ได้ไหมค่ะ

จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ส่งมาที่ [email protected]

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 15:16:28 GMT+0700 (ICT)
อาภากรณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 16:20:34 GMT+0700 (ICT)

อยากรบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3แบบสมบูรณ์แบบนะคะ ขอบคุณค่ะ

ทรายชล
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 16:23:53 GMT+0700 (ICT)

ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษค่ะท่านสอนคณิตกับคอมพิวเตอร์ แต่กำลังไปเรียน ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนที่ aua ค่ะท่าน

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 16:32:06 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับอาจารย์อาภากรณ์
 • ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบครับ
 • โครงงานต้องเกิดจากปัญหานักเรียน
 • นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษครับ
 • ขอบุณคุณครูทรายชล
 • มากครับ
 • คุณครูขยันจังเลยครับ
 • สู้ๆๆครับ
ทรายชล
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 16:35:21 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะเพราะความเป็นคนที่เป็นผู้ D อังกฤษตั้งแต่สมัยเรียน กระซิบวันนี้แอบไปซื้อ talking dict มาด้วยนะคะ :)

แอมแปร์~natadee
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 16:50:12 GMT+0700 (ICT)

+ สวัสดีค่ะ...ท่านพี่อ.ขจิต

+ อ่านแล้ว...อดไม่ได้ที่ต้องมาส่งกำลังใจ...

+ ดีใจ   ภูมิใจมากค่ะ...ที่ขจิตสมชื่อค่ะ....

+ ขำ ๆ ส่งของให้แฟน....เขาคงสงสัยว่า"รักกันอะไรปานนั้น"

+ ยินดีด้วยนะค่ะที่หาทางจัดการได้ด้วยการลิ้งค์...ยอดไปเลยค่ะ...

+ คิดถึงเสมอค่ะ....

รักษพล
IP: xxx.90.79.174
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 21:44:04 GMT+0700 (ICT)

เออ อยากให้อาจาร์ยส่ง โครงงานภาษาอังกฤษมาให้สักเรื่อง 2 เรื่อง อะครับ

ของเด็กม.ต้นนะครับ คือ ผมไม่รู้เลย อย่างได้ตัวอย่างเลยอะครับ ช่วยส่งมาให้ทีนะครับ

ก่อนวันที่ 8 อะ เพราะจะส่งแล้ว T*T ผมไม่รู้เลยเกี่ยวกับอังกฤษ

รักษพล
IP: xxx.90.79.174
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 21:45:17 GMT+0700 (ICT)

[email protected] มะกี่ลืมให้ emall

เป็นดีเจพอได้ แต่โครงงานนี้หนูมึนตึ๊บเน้อ
IP: xxx.19.144.194
เขียนเมื่อ Tue Feb 03 2009 17:15:35 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์น่ารักจังเลยค่ะ

หาไปหามาเจอเว็บอาจารย์พอดีเลย

คือตอนนี้หนูก็ไม่ทราบจะช่วยน้องเขายังไงดีค่ะ

เป็นนักเรียนจากศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด

ที่กำลังเรียน กศน. ม.ต้น

และครูสั่งการบ้านภาษาอังกฤษ

งานนี้หนูเลยมึนตึ๊บ ไม่ทราบจะช่วยน้องเขายังไง

น้องๆก็มองไม่เห็น ส่วนหนูก็จำคำว่าโครงงานได้คลับคล้ายคลับคลา

นัยว่าหนูแก่แล้ว แงๆๆๆ

พล่ามมาเยอะแล้ว อาจารย์ขา ช่วยสงเคราะห์โครงงานให้หนูสักเรื่องตามอีเมลล์นี้ด้วยเถิดค่า จะเอาไปช่วยน้องๆ

เด็กตาบอดนี้จัดรายการวิทยุด้วยนะคะ

ช่วยด้วยนะคะอาจารย์

Jipjip
IP: xxx.69.139.194
เขียนเมื่อ Tue Feb 03 2009 17:18:52 GMT+0700 (ICT)

ลืมไป โครงงานภาษาอังกฤษเน้อเจ้า

ตามอีเมลล์นี้ค่า [email protected]

อ.สุนี
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 08:44:19 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนหน่อยน๊ะคะ...

คือว่าดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมปลาย และจะต้องสอนในเรื่องการทำโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ยังไม่มีตัวอย่างโครงงานให้นักเรียนศึกษาเลย..จึงขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้หน่อยจะได้มั้ยคะ

ขอบพระคุณคะ

คริษฐา
IP: xxx.122.241.75
เขียนเมื่อ Tue Feb 17 2009 20:42:55 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงงานภาษาอังกฤษระดับม.ต้น ให้หน่อยได้มั๊ยคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ จะได้ดูเป็นตัวอย่าง

ฅ.ขี้เหงา
IP: xxx.7.191.123
เขียนเมื่อ Tue Feb 24 2009 13:30:55 GMT+0700 (ICT)

ต้องการตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ อาจารย์ช่วยทำมาให้ดูหน่อยนะคะ

เด็กดื้อราชภัฎสงขลา
IP: xxx.175.246.26
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 09:08:17 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำโครงงานภาษาอังกฤษ ช.1 ป.3 นะคะ ถ้าเสร็จแล้วจะส่งไปให้ดูค่ะ ขอคำชี้แนะด้วย แต่ว่ารบกวนขอดูโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์หน่อยค่ะ

ครูตา
IP: xxx.10.36.87
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 15:01:11 GMT+0700 (ICT)

เนื่องจากที่โรงเรียนจัดนิทรรศการโครงงาน

ต้องมีการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 ป.3

นักเรียนไม่ได้ต้องการที่จะทำโครงงาน แต่นักเรียนอยากจะนำเสนอ

กิจกรรมการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษมากกว่า

แต่อย่างไรซะนักเรียนก็ต้องทำ จึงรบกวนอาจารย์ขอตัวอย่างง่ายๆ

ที่จะทำให้นักเรียนและครูมีกำลังใจในการทำงาน

ขอบพระคุณมากคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 15:12:55 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณน้องเด็กดื้อราชภัฎสงขลา
 • ใช่น้องอ้อมไหมเนี่ย
 • ส่งมาเลย
 • ขอบคุณครูตา
 • โครงงานต้องเกิดจากความสนใจของนักเรียน
 • เกิดจากปัญหาของนักเรียน
 • ไม่อย่างนั้นไม่เรียกโครงงานครับ
อ้อม
IP: xxx.175.246.26
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 16:15:14 GMT+0700 (ICT)

ใช่เลยอ้อมน้อยตอนทำค่ายด้วยกันที่สงขลา ยังจำกันได้ป่าว คิดถึงพี่ชายคนนี้จังแต่ตืดต่อไม่ได้ เพราะว่าโทรศัพท์หาย เอาเป็นว่ายังคงระลึกถึงเสมอ ไม่รู้โครงง่นจะเวิร์คป่าว ลองดูนะคะ

อ้อม
IP: xxx.175.246.26
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 15:34:19 GMT+0700 (ICT)

ส่งเมล์ไปให้แล้วนะคะ

หนิง
IP: xxx.25.44.245
เขียนเมื่อ Sat Mar 07 2009 15:42:43 GMT+0700 (ICT)

พอดีได้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่1 แล้วเขาให้ทำโครงงานด้วย ไม่ทราบว่าอาจาร์ยพอมีโครงงานของช่วงชั้นที่ 1 ให้ดูเป็นตัวอย่างไหมค่ะ ถ้ามีช่วยส่งให้หนูตามเมล์ที่ให้ไว้นี้ได้ไหมค่ะ

ขวัญสุดา
IP: xxx.173.229.237
เขียนเมื่อ Tue Mar 17 2009 11:22:40 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ขจิต ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลายให้ด้วยคะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ

IP: xxx.47.44.28
เขียนเมื่อ Sun Mar 29 2009 09:38:21 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันสอนภาษาอังกฤษระดับป.6 ที่ภาคเหนือ ได้เข้ามาในเวปศึกษาข้อมูล ขอชื่นชมว่าเวปนี้มีประโยชน์ ต่อทั้งครู และนักเรียนมาก ดิฉันอยากรบกวนช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของของท้องถิ่นของจังหวัด หรือทำนองนี้ มาให้ได้ศึกษาดิฉันได้ศึกษาเนื่องจากดิฉันได้ทำโครงงานในลักษณะนี้เช่นกันแต่รู้สึกไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นมวยวัดจึงไม่ผ่านการเสนอผลงาน ขอขอบคุณล่วงหน้า [email protected]

krutoiting
เขียนเมื่อ Fri Apr 03 2009 21:34:35 GMT+0700 (ICT)

File://c:\TEMP\OZEZ4YGG.htm

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเพลง

เรียนน้องดร.เว็บข้าบนเปิดบ่ได้เจ้า แง แง    อดเรียนเลย

Ben Henderson
IP: xxx.172.134.234
เขียนเมื่อ Sat Apr 11 2009 07:59:25 GMT+0700 (ICT)

Could you please send me the example of English Project Work. Thank you so much for your kindness and your dedication. Ben

IP: xxx.172.134.234
เขียนเมื่อ Sat Apr 11 2009 08:02:58 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้กระผมครูเศกสรรค์จากจใยโสธรครับอาจารย์ขอบคุณหลายเด้อครับ[email protected]

นางประชิต เรืองนิ่ม
IP: xxx.26.24.116
เขียนเมื่อ Fri Apr 17 2009 10:45:11 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันได้รับมอบหมายจัดทำหลักสูตรโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม3 ซึ่งเป็นวิชาใหม่สำหรับดิฉัน และไม่มีความถนัด ทำให้เกิดความเครียด ปวดหัวข้าเดียว คิดอยู่หลายวันก็ยังจนปัญญา จนกระทั่งลองสืบค้นทาง net พบWeb ของอาจารย์ดีใจมาก ถ้าหากอาจารย์จะกรุณาดิฉั ส่งmail เรื่องการสอนโครงงาน แผนการสอนตลอดจนหลักสูตร แม้หลักสูตรแกนกลางจะกำหนดตัวชี้วัดไว้ให้เลือกก็ยัง งงอยู่ดี

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ประชิต เรืองนิ่ม

ครูแก่งคอย

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Fri Apr 17 2009 10:52:47 GMT+0700 (ICT) | ขอบคุณเมื่อ Mon Jul 14 2014 09:55:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลยนะคะ

ครูภาษาไทยก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า